Povrat PDV-a

Saradnja sa kompanijom Nikosax, jednom od vodećih evropskih kompanija koje se bave povratom PDV-a i akciza.

Povrat PDV-a je trenutno dostupan za kupce iz Mađarske, Rumunije, Slovačke i Češke.

Uvod

Da li je efikasnost troškova bitna za vašu kompaniju? Da li želite da vratite PDF sa svojih kupovina, bez obzira da li ste kupili gorivo ili nešto drugo? Istražite mogućnosti koje pružaju MOL Groupkartice u saradnji sa Nikosax-om da biste povratili PDV i akcize vaših kupovina u inostranstvu.
Smanjite papirologiju, dok povećavate efikasnost troškova. Uz pomoć našeg vrhunskog partneta, Nikosax, možemo omogućiti u Evropskoj uniji i u nekoliko zemalja koje nisu članice EU povraćaj PDV-a i akciza u skladu sa specifičnim mogućnostima zemlje. Nikosax ima veliko i dugogodišnje iskustvo u toj industriji i daje vašoj kompaniji ponudu po meri, na osnovu vaših jedinstvenih potreba, kako bi se postigla najveća efikasnost troškova. Sa Nikosax-om, ne obezbeđujemo povraćaj PDV-a i akciza samo u zemljama gde se MOL Group Zlatna kartica može koristiti, već obuhvatamo celu Evropsku uniju. Osim toga, nije samo kupovina putem MOL Group Zlatne kartice obuhvaćena ovom uslugom, već svaka kupovina u inostranstvu za koju vaša kompanija ima fakturu.

Kako zatražiti povraćaj PDV-a i akciza

Svaki korisnik MOL Group kartica koji je kupovao u inostranstvu ima pravo da zatraži usluge Nikosax-a, čak i ako kupovina nije obavljena MOL Group Zlatnom karticom. Potrebno je samo da nas kontaktirate putem našeg onlajn obrasca ili da kontaktirate vašeg predstavnika prodaje. Na osnovu vašeg početnog zahteca, predstavnik prodaje će ispitati jedinstvene potrebe vaše kompanije. Ponuda prilagođena vašoj kompaniji uštedeće vam vreme i novac. Zahvaljujući profesionalnosti Nikosax-a, sam proces je transparentan i brz, a vi ćete imato odabir od nekoliko opcija.

Ako ste zainteresovani za naše usluge, molimo vas da kontaktirate svog predstavnika prodaje ili naš Servis za kupce.

Zajedno vam nudimo razne mogućnosti refundacije:


 • Normalan povraćaj PDV-a je jasan, transparentan proces svih kupovina izvršenih u EU i nekim drugim zemljama pored toga, bez obzira da li ste platili MOL Group karticama ili nekim drugim sredstvima plaćanja.
 • Ako vaša kompanija koristi normalan povraćaj PDV-s, vaše fakture sa MOL Group kartica će se automatski proslediti Nikosax-u.
 • Nakon prijema dokumentacije, Nikosax počinje proces refundiranja, vaša kompanije nema ništa da uradi da bi povratila relevantni iznost. Tokom tog procesa, vlasti proveravaju valjanost faktura u skladu sa pravnom pozadinom oderđene zemlje, Nikosax organizuje komunikaciju sa vlastima.
 • Nakon zvanično godobrenja od strane vlasti u zemlji u kojoj se PDV vraća, dobijate vraćenu sumu na svoj račun MOL Group kartice, automatski umanjen za naknadu uslova Nikosax-a. Stoga, ne treba vam upravljanje transferom novca do Nikosax-a.
 • Vraćen novac se pojavljuje na vašem računu u vašoj ugovorenoj valuti, u kojoj redovno plaćate svoje fakture MOL Group kartica.
 • U slučaju normalnog povraćaja PDV-a, ceo proces može trajati mesecima, u zavisnosti od lokalnih specifičnosti zemlje, međutim, ne postoji opasnost od bilo kakve otplate obaveze (koja se može pojaviti u slučaju brzog povraćaja PDv-a zbog nedostatka kontrole unapred).

 • Krajnji rok za povraćaj PDV-a daje vašoj kompaniji kvartalni povraćaj PDV-a na osnovu faktura vaših MOL Group kartica.
 • Fakture vaše kompanije se automatski prosleđuju Nikosax-u. Dok Nikosax ugovara komunikaciju i upravljanje sa vlastima, vraćen iznos novca će se preneti u roku od 30 dana nakon zatvaranja odgovarajućeg kvartala te godine.
 • Refundirani VAT smanjen za naknadu usluga biće izmiren u sledećoj fakturi vaših MOL Group kartica automatski.
 • Nakon odobrenja vlasti, vraćen novac se pojavljuje na vašem računu u vašoj ugovorenoj valuti, u kojoj redovno plaćate svoje fakture MOL Group kartica.

 • Najbrži postupak bez papirologije i zdravog protoka novca - to je usluga brzog povraćaja PDV-a koju pružaju MOL Group kartice i Nikosax.
 • Kada vaša kompanija koristi brz povraćaj PDV-a, vaše fakture MOL Group kartica se automatski prosleđuju Nikosax-u. Nakon prijema faktura, Nikosax prebacuje refundirani PDV na račun vaše MOL Group kartice u roku od 10 dana.
 • Refundirani VAT smanjen za naknadu usluga biće izmiren u sledećoj fakturi vaših MOL Group kartica automatski. Ukupno vreme realizacije ovog procesa je 10 dana + dani do izdavanja vašeg sledećeg računa.

Na osnovu lokalnih propisa, mogućnost povraćaja akciza je trenutno dostupna u Belgiji, Francuskoj, Italiji, Sloveniji i Mađarskoj. Dati odnos akciza kupljenog gasnog ulja može se refundirati. Nikosax je u stanju da obezbedi vašoj kompaniji i ovu uslugu, u skladu sa posebnim propisima zemlje.
Osnovni zahtevi za povraćaj akciza su:

 • sedište vaše kompanije mora biti u zemplji članici EU
 • vozilo koje je dopunjeno gasnim gorivom mora da bude preko 7,5 tona ili da bude autobus M2 ili M3 kategorije
 • kupovina se može obaviti samo putem tipa registarskog broja kartice ili u kućnom rezervoaru.
  Može biti dodatnih zahteva od zemlje do zemlje, u skladu sa lokalnim propisima. Vaš predstavnik prodaje će vas podržavati u ispunjavanju svih potrebnih propisa.
  Ako se ispune svi ovi uslovi, vaša kompanija ima pravo na povraćaj akciza u odgovarajućim zemljama.
  Ako nemate tip registarskog broja MOL Group kartice, zatražite ga u Centru za kartice.

 • Nikosax organizuje ceo proces refundiranja sa nadležnim organima.
 • Nakon povraćaja akciza, iznos će se pojaviti na računu MOL Group kartice vaše kompanije, umanjen za naknadu usluge Nikosax-a.
 • Refundirani novac se pojavljuje na vašem računu u vašoj ugovorenoj valuti, u kojoj redovno plaćate svoje fakture MOL Group kartica.