Belgija

Kada vozite na belgijskim putevima, biće vam potrebna putna jedinica koja radi satelitski. OBU koji je povezan sa vašom Eurotoll karticom detektuje tačnu poziciju vozila i beleži izmerenu udaljenost. Izmirenje putarine se računa na osnovu

  • rastojanja izmerenog od strane OBU
  • standarda EURO emisije vašeg vozila
  • težine vašeg vozila.
PDV na putarinu

Putarina u Belgiji ne uključuje PDV, samo Valonija ima PDV.

Poreski relevantan dokument

Ako odaberete partnera MOL Group kartica, Eurotoll, za plaćanje putarine u Belgiji, dobićete poreski relevantan dokument za vašu kompaniju od Satellic NV. Eurotoll će vam izdati saopštenje računa.

Period fakturisanja

Putarina koju plaća Eurotoll biće fakturisana na mesečnom nivou.

Kontaktirajte nas!

Preuzeti podatke

Spisak svih stanica u odabranoj zemlji