Austrija

Plaćanje putarine je obavezno na austrijskim autoputevima za svako vozilo iznad 3,5 tone. Putna jedinica pomaže izmirenje putarine i može se kupiti nakon sklapanja ugovora sa Eurotoll-om. OBU detektuje tačnu poziciju vozila i beleži datu udaljenost.
Izmirenje putarine se obračunava na osnovu:

  • razdaljine izmerene od strane OBU
  • standarda EURO emisije vašeg vozila
  • osovinskog broja vašeg vozila.
PDV na putarinu

Putarina u Austriji uključuje PDV. Možete naći naša rešenja za povraćaj PDV-a koja vam mogu umanjiti troškove ovde.

Poreski relevantan dokument

Ako odaberete partnera MOL Group kartica, Eurotoll, za plaćanje putarine u Austriji, dobićete Poreski relevantan dokument za vašu kompaniju od Eurotoll-a.

Period fakturisanja

Putarina plaćena preko Eurotoll-a fakturisaće se jednom mesečno.

Kontaktirajte nas!

Preuzeti podatke

Spisak svih stanica u odabranoj zemlji