Zapadna Evropa i Poljska

Koje je rešenje plaćanja putarine za klijente MOL Group kartica pored regionalnog?

Pružamo vam zajedničko rešenje za celu regiju Zapadne Evrope, proširenu Poljskom. Naš ptofesionalni partner za plaćanje putarine u Zapadnoj Evropi je Eurotoll koji može da obezbedi pogodan i racionalan način plaćanja putem njihovih prvoklasnih usluga. Eurotoll je stekao svoju stručnost tokom decenija u industriji putarine. Stoga, Eurotoll obezbeđuje korisnicima MOL Group kartica:

 • naknadno plaćanje
 • prilagođeni uslovi
 • elektronsko fakturisanje
 • automatski popust za plaćanje putarine
 • upravlanje u saradnji sa kompanijama operatera autoputa.
Zašto je korisno izabrati Eurotoll preko MOL Group kartica?
 • Brz, lak i transparentan proces sa minimalnim upravljanjem, osiguran 1 ugovorom - 1 davaocem usluga - 1 modelom fakture.
 • Individualni onlajn račun na kome možete upravljati rutama svog voznog parka, kontrolisati svoje troškove putarine, prijaviti koliko je vaša kompanija potrošila na putarinu, podsetiti sebe da podržite sigurnost plaćanja putarine.
Koje zemlje i teritorije obuhvataju Eurotoll usluhe?
 • Austrija
 • Nemačka
 • Francuska
 • Španija
 • Portugalija
 • Italija
 • Belgija
 • Holandija
 • Luksemburg
 • Švedska
 • Danska
 • Švajcarska
 • Poljska
 • Alpski tuneli između Italije i Francuske
Šta je proces ugovaranja?

Vaš predstavnik prodaje je na raspolaganju da vam pomogne i da podrži proces kontaktiranja i ugovaranja sa Eurotoll-om. Kao prvi korak, treba da popunite formular za plaćanje putarine u kojem vas pitamo o vašim putnim navikama i planovima, opsegom zemalja koje su zainteresovane i vašim daljim potrebama. Nakon toga, vaš predstavnik prodaje će vas podržati tokom procesa ugovaranja.

Preuzeti podatke

Spisak svih stanica u odabranoj zemlji