Slovenia

Za vozila težine preko 3.5 tona, u Sloveniji će biti korišćen DarsGo sistem e-putarine

Zlatna kartica MOL Grupe, od sada će moći da se koristi za naplatu putarine, što je omogućeno kroz saradnju sa slovenačkom kompanijom DARS. Detaljnije informacije o obavezama plaćanja prema operateru iz Slovenije možete pronaći na internet stranici DarsGo-a.

DarsGo je sistem naplate putarine koja se odnosi na vozila sa maksimalnom dozvoljenom težinom većom od 3.5 tona i nalazi se u okviru slobodnog saobraćajnog prometa. Sva vozila ovoga tipa su u obavezi da imaju instaliran OBU.

Naplata putarina je moguća uz pomoć DarsGo-a sistema (OBU) koji je potrebno instalirati u vaše vozilo. Deo autoputa za koji se vrši naplata, kao i brze trake autoputa su podeljene u 128 sekcija za naplatu. U svakom delu se nalazi naplatna jedinica iznad autoputa kroz koju prolazi vozilo. Sistem koje se nalazi iznad autoputa detektuje jedinicu DarsGo-a, koja je instalirana unutar vašeg vozila, a služi za naplatu putarine za pređeni deo. Putarina se naplaćuje za svaku pređenu deonicu.

Sa DarsGo-om, putarina je automatizovana, a cena se formira na osnovu dužine pojedinačnog dela kao i prema specifikaciji svakog vozila. Primera radi, pomenuta cena može da se formira po broju osovine ili EURO klasi emisije izduvnih gasova.

Vozači sa dozvoljenom težinom preko 3.5 tona trebalo bi da opreme svoje vozilo sa DarsGo jedinicom, pre samog ulaska na autoput, na prodajnim mestima DARS-a ili bilo koje druge kompanije sa kojom sarađuju u koje spadaju i izabrane MOL servisne stanice. Na pomenutim prodajnim lokacijama su dostupne i druge komplementarne usluge.

Prepaid ili postpaid plaćanje

Pri kupovini DarsGo jedinice, postavka na OBU je podešena na „prepaid“ mode, što podrazumeva da vozač može da dopuni saldo koristeći bilo koju vrstu plaćanja koja je omogućena DarsGo jedinicom pre inicijalnog korišćenja.
Vozač je u mogućnosti da zatraži promenu načina plaćanja i da pređe na postpaid. U tom slučaju, svaka internacionalna kartica MOL Grupe može biti ručno povezana sa DarsGo jedinicom. Nakon instaliranja DarsGo jedinice u okviru vozila, vozač ima mogućnost prolaska DarsGo naplatne rampe koja automatski šalje transakciju na MOL-ov sistem.

PDV na naplatu

Slovenačka naplata uključuje PDV

Dokumenta u vezi sa taksama

Ukoliko slovenačku putarinu platite Zlatnom karticom MOL Grupe, dobićete relevantan poreski dokument od strane MOL-a.

Period fakturisanja

Naknada za naplatu putarine, plaćena MOL Zlatnom Karticom biće fakturisana zajedno sa vašim prometom goriva.

Kontaktirajte nas!

Preuzeti podatke

Spisak svih stanica u odabranoj zemlji