Prepaid HU-GO putarina

Mađarsku putarinu možete platiti MOL Group Gold karticom ili INA Standard karticom.

Plaćanje putarine unapred moguće je na dva načina:
  • Karta za putarinu: ukoliko koristite vozilo za povremeno putovanje mađarskim putevima, predlažemo korišćenje karte za putarinu koja se plaća unapred. Prepaid karte mogu se koristiti za ona putovanja koja planirate unapred. Karte se mogu kupiti pre ulaza na put sa naplatom putarine. Karte imaju rok važenja dva kalendarska dana od dana kupovine i mogu se kupiti maksimalno 30 dana pre putovanja. One karte koje se kupuju na dan korišćenja važe do kraja sledećeg dana.
    Možete kupiti karte za relaciju:
    ~ na više od 100 MOL prodajnih mjesta, gde smo smestili i kioske za planiranje ruta i za štampanje karata sa bar-kodom. Karte se mogu platiti MOL Group Gold karticom, gotovinom ili bankovnom karticom.
    ~ On-line na hu-go.hu sajtu. Možete planirati vašu rutu on-line i uneti osnovne potrebne podatke. Nakon registracije online, odmah možete platiti putarinu na našim MOL prodajnim mestima, dok se plaćanje može obaviti i putem bankovnog transfera. Molimo vas da imate u vidu da se za potvrdu plaćanja putem banke može čekati više dana.
  • Uređaj za elektronsku naplatu putarine OBU (On-board unit): ukoliko se vozila redovno i često kreću mađarskim putevima na kojima se plaća putarina, savršena opcija za plaćanje putarine jeuređaj za naplatu putarine. OBU uređaj evidentira naplatu putarine na osnovu stvarno pređenog puta. Potrebno je da se registrujete i ugovorite uslugu putem hu-go.hu, web stranica Mađarskih auto-puteva (Hungarian State Motorway Administration Company (NÚSZ)). Tokom ovog procesa biće vam dodeljen jedinstveni račun. Potrebno je dopuniti ovaj račun i sa plaćanjem unapred možete kupiti vaš OBU uređaj (on-board unit). Dopuna se može obaviti vašom MOL Group Gold karticom na našim MOL servisnim stanicama.. OBU uređaj se može kupiti na određenim MOL prodajnim mestima.
  • Mađarska putarina može se platiti na pojedinim MOL servisnim stanicama u Srbiji i Rumuniji.
PDV na putarinu

Mađarska putarina uključuje PDV.

Poreska dokumentacija

Ukoliko plaćate mađarsku putarinu MOL Group Gold karticama poreski račun dobićete od MOL-a.

Period fakturisanja

Putarina plaćena MOL Group Gold karticama biće fakturirana isto kada i kupovina goriva, u skladu sa ugovornim uslovima i uključena u isti paket računa.


Kontaktirajte nas!

Preuzeti podatke

Spisak svih stanica u odabranoj zemlji