Češka

Možete platiti putarinu u Češkoj svojom MOL Group Zlatnom karticom ili INA Standardnom karticom.

Plaćanje putarine putem elektronskog sistema naplate putarine je obavezno za motorna vozila čija težina prelazi 3,5 tone. Dodatne informacije o obavezama plaćanja putarine u Češkoj mogu se naći na sajtu: www.motorway.cz.

Plaćanje putarine je moguće na 2 načina:
  • Postpejd režim: ako vaša redovno putujete i često prolazite putevima za koje se plaća putarina u Češkoj, vaše idealno rešenje za plaćanje putarine bi bio postpejd režim. Da bi se koristio postpejd režim naplate putarine u Češkoj, ugovor se mora zaključiti sa češkom Direkcijom za puteve i autoput. Vaš predstavnik prodaje može sprovesti Ugovor o korišćenju puta i Ugovor o OBU odredbama. Iznos plaćene putarine je neograničen, usklađen sa ograničenjima kreditnog limita i kartice, je određen za vašu karticu.
  • Pripejd režim: ako vozite povremeno na Slovačkim putevima, preporučujemo da koristitie pripejd režim za vašu kompaniju. Pripejd režim je najbolji za ona putovanja kada unapred planirate svoju rutu. Pre nego što vozilo može biti registrovano u pripejd sistemu, prvo vožač popunjava jednostavnu prijavu koja je dostupna u svakom kontaktu ili distributivnoj tački. Drugo, putna jedinica (OBU) se mora obezbediti. Za OBU, depozit od 1500 CZK se mora platiti – ovo može biti obuhvaćeno MOL Group Zlatnom karticom. Dopuna OBU je moguća putem MOL Group karticam na više od 280 kontaktnih i distributivnih tačaka širom Češke, uključujući odabrane pumpe koje primaju MOL Group kartice. Možete naći tačnan spisak plaćanja putarine na prodajnim mestima ovde.
PDV na putarinu

Putarina u Češkoj ne uključuje PDV.

Poreski relevantan document

Ako plaćate vašu putarinu u Češkoj putem MOL Group Zlatne kartice, dobićete poreski relevantan dokument za vašu kompaniju od češke Uprave za autoputeve. Vaše transakcije u Češkoj vezane putarinu u Češkoj, biće navedene u posebnom dokumentu poslatom zajedno sa fakturom kartice za gorivo.

Period fakturisana

Putarina plaćena MOL Zlatnom karticom biće fakturisana kada kupite gorivo, u sklada sa vašim individualnim ugovorom, koji je ujlhučen u samoj fakturi.

Kontaktirajte nas!

Preuzeti podatke

Spisak svih stanica u odabranoj zemlji