DarsGo naplata putarine karticama MOL Group

Poštovani partneri!

U Sloveniji na auto putevima i brzim putevima naplatu putarine vrši DarsGo. DarsGo je sistem naplate putarine u slobodnom protoku saobraćaja, koji se odnosi na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone. Sva takva vozila bi trebalo da imaju instaliran OBU. Putarina može da bude plaćena i sa MOL GROUP Gold Europe karticom.

Kako bi podesili post-paid plaćanje putarine, potrebno je da korisnik poveže OBU sa karticom za gorivo kako bi se zaključio ugovor za post-paid plaćanje putarine.

 

Želeli bismo da vam skrenemo pažnju da ukoliko je MOL Group Gold kartica (uparena sa OBU uređajem) zamenjena ili blokirana zbog neplaćenog duga, post-paid plaćanje za OBU uređaj će biti onemogućeno i biće ponovno dostupno samo kada se MOL Group Gold kartica i OBU uređaj povežu ponovo na jednoj od MOL servisnih stanica u Sloveniji ili na DarsGo punktovima.

(Molimo vas da obratite pažnju da ako postoji više blokada - često blokiranje jedne kartice - DarsGo možda neće aktivirati karticu za opciju naknadnog plaćanja!).

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja o plaćanju putarine u Sloveniji, detaljno objašnjenje možete pronaći na DarsGo (https://www.darsgo.si/portal/en/home).

 

Pozdrav,

MOL GROUP Card team