Uvod - Zlatna međunarodna kartica

Široka regionalna mreža primalaca, efikasnost troškova, bezbednosne i komplementarne usluge za kompanije. Ovo MOL Group Zlatna kartica za Evropu nudi onim korporacijama koje putuju na međunarodnom nivou i kojima je potrebno nekoliko usluga da dostignu najveću efikasnost troškova u vezi sa mobilnošću.

Za koga?

Međunarodne MOL Group Zlatne kartice su napravljene za kompanije koje žele da:

 • koriste pogodno, jednostavno i sigurno rešenje za svoju kupovinu goriva i usluge vezane za putovanja.
 • uživaju u smirenosti i bezbednom korišćenju kartice i kontroli kupovine.
 • koriste jednu od najvećih mreža benzinskih pumpi u svojoj ugovornoj državi.
 • napune svoja vozila visoko-kvalitetnim gorivom

Uslovi plaćanja

Uslovi plaćanja

Međunarodno prihvaćena MOL Group Zlatna kartica vam daje pogodnost odloženog plaćanja čak i izvan vaše ugovorne države i podržava zdrav protok novca vaše kompanije. Istražite mogućnosti MOL Group Zlatne kartice za Evropu.

 • U fazi ugovaranja, procenićemo vašu kompaniju i dati vam odgovarajući kreditni limit vašem računu MOL Group Zlatne kartice.
 • Možete stalno pratiti raspoloživo stanje preko Centra za kartice. Da biste saznali više o Centru za kartice, kontaktirajte nas.
 • Pored pogodnosti odloženog plaćanja, sa MOL Group Zlatnom karticom za Evropu, zdrav protok novca će takođe biti od koristi za vašu kompaniju. Obračunski period i rok otplate biće određeni u vašem ugovoru i obezbediće predvidljivost vašeg trošenja novca.
 • Možete odabrati mrežnu pokrivenost svoje kartice: prihvatanje postpejd kartica može biti ograničeno na vašu ugovornu državu. Takođe, možete odabrati MOL Group Zlatnu karticu za Evropu da biste proširili upotrebu na celu mrežu MOL Group kartica.


Cena

Cena

Predvidljivost, transparentnost
Dopunite gorivo jeftinije, bez nepotrebnih provizija, sa MOL Group Zlatnom karticom za Evropu. Sa MOL Group karticom, kupcima će uvek biti od koristi povoljne cene koje su po meri njihovih potreba i sklonosti. Naše cene su apsolutno transparentne bez ikakvih skrivenih taksi, a detalji svake transakcije su prikazani u Aneksu fakture i mogu se lako proveriti putem Centra za kartice. U slučaju transakcija u inostranstvu, primenjuje se veoma povoljan kurs.

Za više informacije, kontaktirajte nas!


Bezbednost

Bezbednost

Da li vam je potrebno sigurno plaćanje za kupovinu goriva? Da li želite da kontrolišete ponudu dostupnih proizvoda? Da li želite različite opcije kupovine za nekoliko vlasnika platnih kartica?
MOL Group Zlatne kartice vam daju širok spektar mogućnosti kontrole i rešenja za najveću bezbednost za svaku karticu posebno.

Bezbednosne funkcije svake MOL Group Gold kartice

 • Svaka MOL Group Zlatna kartica ima jedinstven, tajni PIN kod koji se generiše u trenutku proizvodnje. PIN kodu ne može niko pristupiti u toku proizvodnje ili isporuke, a sistem automatski eliminiše kod kada se stvori, tako da može biti dostupan bilo kome. Proizvodnja kartice i isporuka se obavljaju u sistemu koji je zatvoren 100%. MOL Group Zlatne kartice se šalju u neaktiviranom stanju i mogu se aktivirati samo nakon zvanične potvrde .
 • Sve MOL Group Zlatne kartice se odobravaju onlajn, u trenutku kada se kartica preuzme na krajnjoj stanici. Centralni sistem automatski prepoznaje podešavanja kartice. Stvarno vreme odobrenja osigurava da nisu moguće prevare u pogledu područja ili lokacije proizvoda.
 • MOL Group Zlatne kartice imaju mogućnost trenutne blokade, uz koju se ukradene ili izgubljene kartice mogu blokirati na najmanje 1 sat posle najave. Blokiranje kartice se može obaviti onlajn ili putem našeg korisničkog servisa koji radi non-stop.
 • Ograničenja kupovine se mogu podesiti za svaku karticu posebno na određeno vreme: dnevno, nedeljno, mešečno, tromesečno, godišnje. Ograničenja određuju novčani iznos koji se može platiti određenom karticom u datom trenutku. Možete takođe odabrati za koji vremenski period želite da postavite ograničenje.

Broj ljudi ovlašćenih za korišćenje kartice
MOL Group Zlatnim karticama možete kontrolisati broj ljudi ovlašćenih za korišćenje kartice vaše kompanije. Možete birati između broja registarskih tablica, garažnih ili barrel kartica.

 • Ograničenje broja registarskih tablica omogućava najveću kontrolu korišćenja automobila. Predlažemo da izaberete ovu opciju ako želite da pažljivo pratite broj vlasnika platne kartice i vozila u koja toče gorivo. Ovim rešenjem, kartica će biti dostupna samo ako vozilo u koje se toči gorivo ima isti broj registarskih tablica kao broj urezan na vašoj MOL Group Zlatnoj kartici. Bezbednosnu proveru može izvršiti radnik na benzinskoj pumpi, koji ima pravo da odbije karticu ako postoji razlika.
 • Garažne MOL Group Zlatne kartice se preporučuju ukoliko vaša kompanija često menja svoja vozila. Ovim rešenjem, gorivo se možetočiti u svako vozilo i svako ko zna PIN kod je ovlašćen da plaća karticom.
 • Barrel MOL Group Zlatne kartice se preporučuju ako imate različite vrste vozila koje treba da dopunite gorivom. Ova vrsta kartica se može koristiti za punjenje bilo kog vozila ili plovnog objekta. Svako ko zna PIN kod je ovlašćen da plaća karticom.

Opseg proizvoda
Jedna od glavnih prednosti posedovanja MOL Group Zlatne kartice jer to što imate mogućnost da bezbedno i efikasno kontrolišete opseg proizvoda koje možete platiti vašom karticom. Prilikom poručivanja kartice, moći ćete da odaberete kategorije proizvoda koje želite da imate na raspolaganju sa karticom, a tačan opseg se može dalje određivati za svaku grupu proizvoda u skladu sa sledećim:

 • goriva: možete odlučiti koje vrste goriva želite da kupujete odgovarajućom karticom.
 • usluge: izbor između pranja automobila i drugih usluga dostupnih na benzinskim pumpama.
 • ulja i maziva: možete kontrolisati opseg ulja i maziva koja su na raspolaganju.
 • auto nega i kozmetika: opseg proizvoda za auto negu i kozmetiku se može odrediti za svaku karticu pojedinačno.
 • proizvodi u prodavnicama: opseg dostupnih proizvoda u prodavnicama, uključujući i plaćanje putarine, mogu se podesiti.
  Proveru podešavanja kartice i kupljenih proizvoda vrši centralni sistem tokom onlajn odobrenja, i tako eliminiše rizik od prevara.


Fakturisanje

Fakturisanje

Sa MOL Group Zlatnim karticama, dobićete fakturu sa PDV-om koja zadovoljava sve poreske regulatorne zahteve; dakle, ne treba da skupljate papiriće sa benzinskih pumpi. Pored fakture, koja sadrži kratak pregled svih kupovina tokom peroda fakturisanja, dobićete i dodatak koji sadrži sve detalje vaših transakcija. U slučaju kupovine u više zemalja, dobićete jednu fakturu za svaku zemlju u kojo ste kupovali, a sve fakture su u potpunosti u skladu sa lokalnim propisima o PDV-u i zbog toga se mogu koristiti za povraćaj PDV-a (u slučaju zemalja EU). Sve ove fakture biće vam isporučene u jednom paketu (jednoj koverti) zajedno sa zbirnim listom gde možete naći spisak faktura sa informacijama važnim za plaćanje. Takođe, možete odlučiti da li želite da nam pomognete u zaštiti životne sredine korišćenjem e-fakturisanja ili želite da dobijate papirne fakture.

Učestalost fakturisanja i uslovi plaćanja se prilagođavaju vašoj kompaniji, konkretni detalji će biti definisani u vašem ugovoru, na osnovu sporazuma između vaše kompanije i predstavnika MOL Group Zlatnih kartica.
Sa našim onlajn sistemom za upravljanje karticama, Centrom za kartice, možete pristupiti svim svojim fakturama, filtrirati svoje transakcije i pratiti vaše kupovine karticom.

E-fakturisanje
Ako želite da nam se pridružite u smanjite ekološki otisak svoje kompanije, izaberite elektronsko fakturisanje. Bez upotrebe papira, bez poštanske isporuke i štampanje, možemo sačuvati drveće i vodu, kao i smanjiti emisiju CO2.
Uporedo sa ekološkom prihvatljivošću, vaša kompanija može da održava, pa čak i poveća svoju računovodstvenu efikasnost. E-fakture se šalju putem imejla na dan fakturisanja. Možete izabrati primaoca e-faktura, što se takođe može promeniti po vašim željama. E-fakture takođe ispunjavaju poreske regulatorne zahteve i mogu se u potpunosti ubaciti u računovodstveni proces vaše kompanije. E-fakture se overavaju pečatom sa vremenom i elektronskim potpisom. Arhiviranje i skladištenje je obezbeđeno. Za prijavu na e-fakture, kontaktirajte nas ili izaberite e-fakturu na vašem nalogu u Centru za kartice.


Lična briga

Lična briga

Bićete kontaktirani od strane posvećenog profesionalca tokom vašeg prvog koraka koji će vas pratiti na putu da dobijete najbolje rešenje za vašu kompaniju. Korisnički servis i predstavnici prodaje MOL Group kartica mogu vam pomoći da otkrijete prednosti korišćenja MOL Group kartica i da nađete odgovarajuće kartice i potrebne usluge, a takođe vam pomažu i tokom sklapanja ugovora i poručivanja kartice. Lična briga podržava vašu kompaniju tokom putovanja širom Evrope i korišćenja MOL Group Zlatnih kartica kontaktirajte nas da preduzmete prvi korak ka MOL Group karticama!


Poručivanje kartice

Poručivanje kartice

Nakon uspešnog sklapanja ugovora, dobićete svoj jedinstveni pristup Centru za kartice MOL Group Cards gde možete upravljati poručivanjem i prilagođavanjem vaših prvih MOL Group Zlatnih kartica svojim potrebama. Nakon proizvodnje, vaše kartice za gorivo će biti dostavljene na adresu vaše kompanije, a možete dati i više adresa. Takođe, nudimo mogućnost ličnog preuzimanja kartica, uz pomoć vašeg namenskog predstavnika za MOL Group kartice. Centar za kartice takođe pruža dosta mogućnosti za vaše MOL Group kartice.