Vrátenie DPH

Získajte späť DPH a spotrebnú daň z vašich nákupov vďaka našej službe, poskytovanej v spolupráci so špičkovým obchodným partnerom Nikosax v tomto odbore.

Služba vrátenia DPH je v súčasnosti dostupná pre maďarských, rumunských, slovenských a českých zákazníkov.

Úvod

Je efektívnosť dôležitá pre vašu spoločnosť? Chcete získať späť DPH z vášho nákupu bez ohľadu na to, či ste si kúpili palivo alebo iný produkt? Objavte potenciál MOL Group kariet a využite možnosť vrátenia spotrebnej dane a DPH. Znížte si administratívnu záťaž s rastúcou efektívnosťou nákladov. Náš partner Nikosax vám poskytuje vrátenie DPH a spotrebnej dane v EÚ a v mnohých krajinách mimo EÚ. Spoločnosť disponuje rozsiahlymi a bohatými skúsenosťami v odvetví s jedinečnými, na mieru šitými a nákladovo efektívnymi riešeniami.

Ako požiadať o vratku DPH a spotrebnej dane?

Každý zákazník MOL Group kariet, ktorý kupuje v zahraničí, má právo využívať služby spoločnosti Nikosax, a to aj v prípade, že nákupy neboli vykonané len prostredníctvom MOL Group GOLD kariet. Jediné, čo musíte urobiť, je kontaktovať zákaznícky servis alebo predajcu. Potom preskúmame vaše individuálne potreby a poskytneme vám personalizovanú ponuku, ktorá šetrí peniaze a čas. Vďaka profesionalite Nikosaxu je proces transparentný a rýchly, pričom budete mať na výber niekoľko možností.

Ak máte záujem o túto službu, môžete sa obrátiť na svojho obchodného zástupcu alebo zákaznícku Biznis linku.

Ponúkame vám nasledujúce typy vratiek:


 • Normála vratka DPH je jasný, transparentný proces pre všetky nákupy vykonané v Európskej únii a v niektorých ďalších okolitých krajinách mimo EÚ bez ohľadu na to, či ste zaplatili MOL Group kartami alebo iných platobnými prostriedkami.
 • Ak vaša spoločnosť využíva službu normálnej vratky DPH, faktúry vašej spoločnosti za použitie MOL Group kariet budú automaticky odovzdávané spoločnosti Nikosax.
 • Po prijatí dokumentácie Nikosax spustí proces vrátenia peňazí, Vaša spoločnosť nemusí urobiť nič iné, aby vám bola vrátená príslušná suma. Počas procesu príslušné orgány skontrolujú platnosť faktúr vzhľadom na právne predpisy danej krajiny, spoločnosť Nikosax zabezpečuje komunikáciu s úradmi.
 • Po oficiálnom schválení zo strany úradov v refundujúcej krajine, dostanete vrátenú sumu DPH na váš účet MOL Group kariet automaticky zníženú o servisný poplatok spoločnosti Nikosax. Nemusíte žiadať spoločnosť Nikosax o prevod peňazí. Vyžiadané peniaze sa vám zobrazia na vašom účte v domácej mene, v ktorej pravidelne platíte MOL Group faktúry. V prípade normálneho vrátenia DPH môže celý proces trvať mesiace v závislosti od miestnych špecifík danej krajiny, ale neexistuje žiadne riziko akejkoľvek povinnosti spätnej platby vratky (čo môže nastať v prípade zrýchleného vrátenia DPH z dôvodu nedostatku predbežnej kontroly).

 • Vratka DPH po ukončení kvartálu poskytuje vašej spoločnosti štvrťročné vrátenie DPH na základe vašich faktúr k MOL Group kartám.
 • Faktúry vašej spoločnosti budú automaticky odovzdávané spoločnosti Nikosax. Spoločnosť Nikosax zabezpečuje komunikáciu a správu so všetkými príslušnými orgánmi. Peňažná čiastka vratky DPH vám bude prevedená do 30 dní po skončení príslušného štvrťroka bez ohľadu na ukončenie procesu.
 • Vrátená DPH znížená o poplatok za služby bude automaticky vyúčtovaná v nasledujúcej faktúre k MOL Group kartám.
 • Vyžiadané peniaze sa vám objavia na účte vo svojej domácej mene, v ktorej pravidelne platíte MOL Group faktúry.

 • Najrýchlejší proces bez papierovania a zdravé cash flow - to je zrýchlené vrátenie DPH poskytované cez MOL Group karty spoločnosťou Nikosax.
 • Ak vaša spoločnosť využije zrýchlenú vratku DPH, vaše faktúry k MOL Group kartám budú automaticky odovzdané spoločnosti Nikosax. Po prijatí faktúry, Nikosax prevádza vratku DPH na účet MOL Group kariet do 10 dní bez ohľadu na ukončenie procesu.
 • Vratka DPH znížená o poplatok za služby bude automaticky vysporiadaná v nasledujúcej faktúre k MOL Group kartám. Celkový čas vybavenia tohto procesu je 10 dní + lehota plynúca do vystavenia ďalšej faktúry.

V závislosti od miestnych predpisov možnosť žiadať vrátenie spotrebnej dane je v súčasnosti k dispozícii v Belgicku, Francúzsku, Taliansku, Slovinsku a Maďarsku. Môže byť vrátená časť spotrebnej dane z pohonných hmôt. Nikosax je schopný poskytnúť vašej spoločnosti aj túto službu podľa osobitných predpisov daných krajín.
Základné požiadavky na vrátenie spotrebnej dane sú nasledovné:

 • Sídlo vašej firmy musí byť v členskej krajine EÚ.
 • Vozidlo, do ktorého sa tankovala pohonná hmota, musí mať celkovú prípustnú hmotnosť vyššiu ako 7,5 tony alebo musí byť autobus z kategórie M2 alebo M3.
 • Nákup musí byť realizovaný iba s palivovou kartou evidovanou na EČV alebo do domovej nádrže.
  V jednotlivých krajinách môžu existovať doplňujúce požiadavky súvisiace s miestnymi právnymi predpismi. Náš obchodný zástupca vám pomôže splniť všetky potrebné požiadavky. Pokiaľ sú splnené tieto podmienky má vaša spoločnosť nárok na vrátenie spotrebnej dane v príslušných krajinách.
  Ak ste ešte nemáte MOL Group kartu na EČV, požiadajte o ňu prostredníctvom Kartového centra.

 • Nikosax zabezpečuje celý proces vrátenia s príslušnými úradmi.
 • Po vrátení spotrebnej dane sa zobrazí suma na vašom účte k MOL Group kartám znížená o servisný poplatok Nikosax.
 • Vyžiadané peniaze sa vám zobrazia na vašom účte v domácej mene, v ktorej pravidelne platíte MOL Group faktúry.