Predregistrácia do Mýtneho systému na Slovensku pre zákazníkov palivových kariet MOL Group Cards

Uvedený formulár slúži na predregistráciu vozidiel v režime následného platenia mýta.

Polia označené hviezdičkou sú povinné. Po vyplnení všetkých potrebných údajov budú dáta odoslané do spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a po ich úspešnom spracovaní Vás bude kontaktovať Váš obchodný zástupca za účelom podpisu zmlúv - Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime následného platenia mýta a Zmluvy o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime následného platenia mýta.

Podpísané zmluvy následne doručíme spoločnosti SkyToll, a.s.., na základe čoho vás bude kontaktovať obchodný zástupca, že je možné si vyzdvihnúť palubné jednotky.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. ako ďalší sprostredkovateľ poskytuje služby bezhotovostnej platby za vybrané tovary a služby prostredníctvom Autorizačného centra pre palivové karty v systéme elektronického výberu mýta v Slovenskej republike, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov v mene prevádzkovateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke www.ndsas.sk, v sekcii Právne informácie, Ochrana osobných údajov, v dokumente Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov.

Ak už využívate postpaid mýto cez naše palivové MOL Group karty a máte záujem registrovať ďalšie vozidlo/vozidlá, nemusíte opätovne vypĺňať všetky údaje o vašej spoločnosti a ďalšie kontaktné údaje, potrebné na vyhotovenie dodatku ku zmluve. Stačí vyplniť číslo vášho mýtneho účtu a e-mailovú adresu, použitú v predchádzajúcej registrácii. Následne vás budeme navigovať pri dodatočnej registrácii ďalších vozidiel. Nasledujte naše inštrukcie na doplnenie údajov o vozidlách.