Maďarsko

Maďarské mýto môžete platiť svojou MOL Group GOLD kartou.

Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t potrebujú e-známku. Povinnosť platiť mýto sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Bližšie informácie o povinnostiach platiť mýto v Maďarsku nájdete na www.nemzetiutdij.hu.

Platenie mýta je možné 2 spôsobmi:
  • Relačný lístok: Ak jazdia vaše vozidlá po maďarských cestách príležitostne, odporúčame vám využiť predplatené cestovné lístky. Predplatené lístky môžu byť použité pre cesty, ktoré plánujte s predstihom. Predplatené cestovné lístky je potrebné zakúpiť pred vstupom na spoplatnený úsek ciest. Lístky sú platné 2 kalendárne dni po zakúpení a je možné ich zakúpiť maximálne 30 dní pred začiatkom cesty. Lístky zakúpené v deň použitia sú platné do konca nasledujúceho kalendárneho dňa.
    Relačné lístky si môžete kúpiť:
    • na viac ako 100 čerpacích staniciach MOL, kde sme vytvorili kiosky pre plánovanie trás a pre tlač lístkov s čiarovým kódom. Predplatené lístky je možné uhradiť MOL Group GOLD kartou, v hotovosti alebo platobnou kartou.
    • on-line na www.hu-go.hu – trasu jazdy si môžete naplánovať on-line a zadať základné požadované údaje. Po on-line registrácii môžete ihneď zaplatiť mýtny poplatok na našich maďarských čerpacích staniciach MOL, platbu možno vykonať aj bankovým prevodom. Upozorňujeme, že samotný prevod peňažných prostriedkov môže trvať niekoľko dní.
  • Palubná jednotka: Ak vaše vozidlá jazdia pravidelne po maďarských komunikáciách a často využívajú spoplatnené úseky, OBU jednotka je pre vás ideálne riešenie pre platenie mýta. OBU bude účtovať mýto na základe skutočného použitia ciest. Ak chcete získať OBU, potrebujete sa zaregistrovať a uzatvoriť zmluvu na www.hu-go.hu, webová stránka maďarskej štátnej správy diaľnic (NÚSZ). Bude vám vygenerovaný jedinečný mýtny účet. Potrebujete si dobiť prostriedky na tento účet a s platbou vopred si môžete následne kúpiť palubnú jednotku. Na vloženie finančných prostriedkov na účet môžete využiť MOL Group GOLD kartu na každej čerpacej stanici MOL v Maďarsku. Palubné jednotky je možné zakúpiť na vybraných čerpacích staniciach spoločnosti MOL.
  • Maďarské mýto môžete zaplatiť aj na mnohých MOL čerpacích staniciach v Srbsku a Rumunsku.
Prepaid alebo postpaid

Maďarské mýto je možné hradiť len formou platby vopred, čo znamená, že si potrebujete zakúpiť lístok alebo dobiť OBU jednotku pred použitím spoplatnených ciest.

DPH na mýte

Maďarský mýtny poplatok zahŕňa DPH. Môžete si pozrieť naše riešenie vrátenia DPH, ktoré môže znížiť vaše náklady.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak si zvolíte pre platbu maďarského mýta MOL Group GOLD kartu, získate relevantný daňový doklad od spoločnosti MOL.

Fakturačné obdobie

Mýtne poplatky uhradené pomocou MOL Group GOLD karty budú fakturované v tej istej faktúre, v rovnakej frekvencii ako vaše nákupy pohonných hmôt, v závislosti na vašich individuálnych zmluvných podmienkach.

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine