INFORMÁCIE O KARTOVEJ CENNÍKOVEJ CENE

Zákazník je uzrozumený s tým, že pri nákupe na palivovú kartu je kúpna cena motorových palív počítaná z ceny uvedenej na tejto stránke. Zákazník zároveň berie na vedomie, že cena uvedená na tejto stránke nezodpovedá cene na stojanoch na čerpacích staniciach spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v momente nákupu motorových palív. Cena uvedená na tejto stránke je cenou odvodenou od priemernej maloobchodnej ceny motorových palív v sieti SLOVNAFT.

V prípade tankovania prostredníctvom palivových MOL Group kariet zaplatíte na všetkých čerpacích staniciach Slovnaft za natankované motorové palivá rovnakú cenu, ktorá sa neodvíja od ceny na konkrétnej čerpacej stanici, ale vypočíta sa nasledovne: kartová cenníková cena mínus zľava.

AKTUÁLNA VÝŠKA KARTOVEJ CENNÍKOVEJ CENY:

  Benzín EVO Benzín EVO Plus Diesel EVO Diesel EVO Plus LPG
od 24.11.2023 1,572 1,743 1,605 1,761 0,721
do 23.11.2023 1,592 1,763 1,605 1,761 0,721

 

CENNÍK

Poplatok za vydanie palivovej karty (výroba novej karty, výroba náhradnej karty za stratenú, odcudzenú alebo poškodenú kartu): 1,60 €/ ks
Poplatok bude vyúčtovaný v súhrnnej faktúre ku palivovým MOL Group kartám.

Predajná cena  AdBlue® z výdajného stojana:

  • od 26.01.2023 1,199 €/l s DPH