Tuzemská MOL Group GOLD karta SLOVAKIA

Bezpečnosť, efektivita nákladov, kvalita pre firmy – výhody, prečo používať tuzemskú MOL Group GOLD kartu Slovakia. Je určená spoločnostiam, ktoré využívajú cesty výlučne po Slovensku, ktoré chcú využívať výhody odloženej splatnosti. Karty vám zabezpečia kontrolu nákladov a tankovanie vysoko kvalitných palív.

Môžete si prispôsobiť portfólio svojich tankovacích kariet a vybrať si oba typy kariet - medzinárodne aj tuzemsky akceptované karty - pre rôzne vozidlá alebo rôznych používateľov.

Komu je karta určená?

Tuzemská MOL Group GOLD karta SLOVAKIA je vytvorená pre spoločnosti, ktoré chcú:

 • používať pohodlné, jednoduché a bezpečné riešenie pre svoje nákupy pohonných hmôt
 • bezpečne používať karty a mať kontrolu nad svojimi výdavkami
 • využívať širokú sieť čerpacích staníc SLOVNAFT na Slovensku
 • tankovať vysokokvalitné palivá

Na stiahnutie

Obavijest o privatnosti


Geografické pokrytie

Jazdia vaše vozidlá len po Slovensku?
Potom si vyberte MOL Group GOLD kartu SLOVAKIA. Pokiaľ sa rozhodnete pre našu domácu kartu, nemusíte sa obávať možných zahraničných nákupov, povolíme len akceptáciu na Slovensku. Sieť čerpacích staníc SLOVNAFT je najväčšou na území Slovenskej republiky. Značka SLOVNAFT je garanciou motorových palív špičkovej kvality a širokého sortimentu obchodného tovaru a služieb.


Platobné podmienky

Platobné podmienky

Tuzemsky akceptované MOL Group GOLD karty SLOVAKIA vám poskytujú pohodlie odloženej platby v rámci Slovenska a podporujú zdravé cash-flow vo vašej spoločnosti.

 • Priebežne môžete sledovať disponibilný zostatok pomocou Kartového centra. Kontaktujte nás, aby ste zistili viac o Kartovom centre.
 • Fakturačné obdobie a splatnosť sú je definované v zmluve.
 • Ak si zvolíte tuzemské pokrytie siete pre vašu kartu, môžete čerapať výhody v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT. Viac informácií o akceptačnej sieti na Slovenku získatu TU.


Cenotvorba

Cenotvorba

Predvídateľnosť a transparentnosť
Natankujte lacnejšie bez zbytočných transakčných poplatkov s MOL Group GOLD kartami SLOVAKIA. Naše ceny sú absolútne transparentné bez akýchkoľvek skrytých poplatkov. Podrobnosti o každej transakcii sú uvedené v prílohe faktúry a môžu byť tiež ľahko kontrolovateľné prostredníctvom Kartového centra.

Pre viac informácií nás kontaktujte.


Bezpečnosť

Bezpečnosť

Chcete bezpečne platiť za nákup pohonných hmôt? Chceli by ste rozhodnúť o rozsahu dostupných produktov? Chcete nastaviť odlišné možnosti nákupu služieb pre viacerých držiteľov kariet?
MOL Group GOLD karty poskytujú širokú škálu možností ovládania a individuálne riešenie nastavenia rôznych kariet pre poskytnutie najvyššej bezpečnosti.

Bezpečnostné vlastnosti každej MOL Group GOLD karty

 • Každá MOL Group GOLD karta má unikátny PIN kód, ktorý je generovaný v okamihu výroby. MOL Group GOLD karty sú zasielané v neaktívnom statuse a môžu byť aktivované len po oficiálnom potvrdení.
 • Všetky MOL Group GOLD karty sú on-line autorizované v rovnakom okamihu, kedy boli karty použité na termináli. Centrálny systém automaticky rozpozná nastavenia karty. V reálnom čase autorizácia zabezpečí ochranu pred zneužitím z hľadiska miesta, či rozsahu povolených produktov.
 • MOL Group GOLD karty poskytujú okamžité možnosti blokovania, pomocou ktorých možno odcudzenú alebo stratenú kartu blokovať do 1 hodiny po oznámení udalosti. Blokáciu karty možno vykonať on-line alebo prostredníctvom nášho non-stop zákazníckeho servisu.
 • Kreditný limit pre kartu možno nastaviť pre vybrané časové rámce: denný, týždenný, mesačný, štvrťročný a ročný. Kreditné limity definujú objem peňazí, ktorý môže byť zaplatený príslušnou kartou v danom časovom rámci. Môžete si teda vybrať, na aké časové obdobie si prajete nastaviť limit.

Rozsah oprávnení pre použitie karty
S MOL Group GOLD kartami môžete nastaviť oprávnenia pre používanie kariet na nákup motorových palív vo vašej spoločnosti. Môžete si vybrať karty na evidenčné číslo vozidla (EČV), garážové alebo barelové karty.

 • Karty na EČV - obmedzenie karty na EČV umožňuje používať karty na zaplatenie nákupu tovrov, ak sa EČV takovaného vozidla zhoduje s EČV uvedenou na palivovej karte. Odporúčame zvoliť si túto možnosť, ak si prajete mať dosah na držiteľov kariet, ktorí tankujú a ich vozidlá.
 • Garážové karty - garážové MOL Group GOLD karty sa odporúčajú, ak vo vašej spoločnosti často meníte vozový park. Pri tomto zvolenom riešení môže byť natankované do nádrží akéhokoľvek vozidla každým, kto pozná PIN kód, a je teda oprávnený zaplatiť kartou.
 • Barelové karty - barelové MOL Group GOLD karty sa odporúčajú, ak máte rôzne druhy aktív, ktoré treba natankovať. Tieto druhy kariet oprávňujú použiť kartu v prípade natankovania do akéhokoľvek vozidla alebo akýchkoľvek nádob na transport motorových palív. Každý, kto pozná PIN kód, je oprávnený zaplatiť palivovou kartou.

Zvoľte si produkt a rozsah služieb
Jednou z hlavných výhod MOL Group GOLD kariet je, že máte možnosť bezpečne a efektívne kontrolovať rozsah produktov, za ktoré môžete palivovou kartou zaplatiť. V objednávke kariet si môžete vybrať kategórie produktov, ktoré majú byť pre danú kartu k dispozícii. Môžete presne definovať rozsah výrobkov v každej tovarovej skupine nasledovne:

 • Motorové palivá: Môžete rozhodnúť, ktoré druhy palív sa môžu kúpiť s príslušnou kartou.
 • Služby: Môžete si vybrať medzi umývaním automobilov a ďalšími službami, ktoré sú na čerpacích staniciach k dispozícii.
 • Oleje a mazivá: Môžete ovplyvniť dostupný rozsah olejov a mazív.
 • Auto potreby a autokozmetika: Rozsah auto potrieb a autokozmetiky sa môže definovať individuálne pre každú kartu.
 • Ostatný tovar: Poskytuje možnosť nastaviť rozsah nákupu ostatných výrobkov, vrátane možnosti nastavenia platenia mýta.

Kontrola nastavenia kariet a nakupovaných výrobkov je riadená centrálnym systémom pri on-line autorizácii karty, čo eliminuje riziko zneužitia.
Bližie informácie a presnú charakteritisku produktov a rozsahu služieb nájdete tu: Tovarový kód


Faktúry

Faktúry

S MOL Group GOLD kartami dostanete vyúčtovanie v podobe plnohodnotného daňového dokladu, nepotrebujete zbierať doklady z čerpacích staníc. Okrem faktúry, ktorá obsahuje súhrn všetkých nákupov počas fakturačného obdobia, dostanete tiež prílohu, ktorá obsahuje podrobnosti o všetkých vašich transakciách.Tiež sa môžete rozhodnúť, či sa pridáte k nám a pomôžete nám chrániť naše prostredie vďaka elektronickej fakturácii alebo chcete dostávať papierové faktúry.

Frekvencia fakturácie a platobné podmienky sú prispôsobené na mieru vašej spoločnosti, konkrétne detaily sa definujú v zmluve na základe dohody medzi vašou spoločnosťou a našim obchodným zástupcom.
V našom on-line systéme manažmentu kariet - Kartovom centre máte prístup ku všetkým vašim faktúram, môžete filtrovať vaše transakcie a sledovať vaše nákupy prostredníctvom karty.

E-fakturácia
Ak by ste sa chceli pridať k nám a znížiť ekologické zaťaženie vašej spoločnosti, vyberte si elektronickú fakturáciu.
Paralelne s ochranou životného prostredia vaša spoločnosť môže udržať svoju efektivitu v účtovníctve. E-faktúry sú zasielané e-mailom v nasledujúci deň po fakturácii. Môžete si vybrať adresáta e-faktúr, ktorý môže byť modifikovaný podľa vašich preferencií. E-faktúry sú schopné byť plne vložené do procesu účtovníctva vašej spoločnosti. E-faktúry sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Máte zabezpečenú ich elektronickú archiváciu. Pre prihlásenie sa na e-fakturáciu nás kontaktujte.


Osobná starostlivosť

Osobná starostlivosť

Od prvého kroku s vami budú komunikovať špecializovaní profesionáli, ktorí vás budú sprevádzať na ceste k dosiahnutiu toho najlepšieho riešenia pre vašu spoločnosť. Kontaktné centrum a naši obchodní zástupcovia vám pomôžu objaviť všetky výhody používania MOL Group GOLD kariet a spoločne nájdete vhodné karty s požadovanými službami. Rovnako vám pomôžu pri uzatváraní zmlúv a objednávaní kariet. Či sa chcete stať našim zákazníkom alebo máte záujem zlepšiť a zefektívniť súčasné služby, neváhajte nás kontaktovať.


Objednávanie kariet

Objednávanie kariet

Po uzavretí zmluvy získate prístup do Kartového centra, kde si MOL Group GOLD karty môžete objednať a prispôsobiť. Po vyrobení budú tankovacie karty doručené poštou na adresu vašej firmy s možnosťou pridať viac požadovaných adries. Poskytujeme aj možnosť osobného prevzatia kariet prostredníctvom vášho obchodného zástupcu. Kartové centrum poskytuje ďalšie široké možnosti vzťahujúce sa k vašim MOL Group GOLD kartám.