Nové karty vám prinášajú vylepšené služby pre vašu bezstarostnú jazdu.

MOL Group karty sú vašim spoľahlivým partnerom na cestách aj v kancelárií.

Pre zvýšenie vášho pohodlia sme spustili naše nové Kartové centrum - váš on-line systém pre správu kariet, vylepšili sme naše webové stránky a neustále rozširujeme našu sieť.

Vynovené kartové portfólio MOL Group kariet vám prináša ešte viac pohodlia. Predstavujeme vám novú skupinu produktov - MOL Group karty - nový vzhľad a ešte lepšie funkcionality. Ak chcete zistiť podrobnosti, kliknite na aktuálne dostupné typy kariet.

GOLD karta

GOLD karta sa mení na MOL Group GOLD kartu EUROPE.

Nová MOL Group GOLD karta Europe má rovnaké vlastnosti ako pôvodná GOLD karta. Je určená na tuzemské i cezhraničné používanie a akceptovaná v celej medzinárodnej akceptačnej sieti. Poskytuje odloženú splatnoť a vysokú bezpečnosť. Táto karta je ideálna pre spoločnosti, ktorých vozidlá cestujú na medzinárodnej úrovni.

viac

SILVER karta

SILVER karta sa mení na MOL Group GOLD kartu SLOVAKIA.

Nová MOL Group GOLD karta SLOVAKIA má rovnaké vlastnosti ako pôvodná SILVER karta. Je určená na tuzemské používanie a akceptovaná v celej akceptačnej sieti SLOVNAFT, a.s. Poskytuje odloženú splatnoť a vysokú bezpečnosť. Táto karta je ideálna pre spoločnosti, ktorých vozidlá jazdia po tuzemských cestách.

viac

GREEN karta

GREEN karta sa mení na MOL Group GOLD kartu SLOVAKIA PREPAID.

Nová MOL Group GOLD karta SLOVAKIA PREPAID má rovnaké vlastnosti ako pôvodná GREEN karta. Je určená na tuzemské používanie a akceptovaná v celej akceptačnej sieti SLOVNAFT, a.s. Ide o predplatnú kartu s vysokou bezpečnosťou. Táto karta je ideálna pre spoločnosti, ktoré tankujú len v domácej sieti a neprekračujú hranice.

viac

BLUE karta

BLUE karta sa mení na MOL Group GIFT kartu SLOVAKIA.

Nová karta MOL Group GIFT card SLOVAKIA má rovnaké vlastnosti ako pôvodná BLUE karta. Je určená na tuzemské používanie a akceptovaná v celej akceptačnej sieti SLOVNAFT, a.s. Ide o tuzemskú darčekovú kartu. Táto karta je ideálna pre všetkých, ktorí chcú niekoho obdarovať alebo odmeniť.

viac


Najčastejšie kladené otázky


Vizuály pôvodných palivových kariet od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. budú budú od augusta 2017 postupne pri štandardnej výmene kariet z dôvodu uplynutia doby platnosti vymieňané za karty MOL Group karty. Prvý krát objednané karty a štandardne obnovené karty (tie, ktoré by boli v dôsledku ich uplynutia platnosti opätovne obnovené) budú mať nové vyobrazenie. Následne v priebehu nadchádzajúceho obdobia zmení skupina MOL existujúce karty, počnúc pôvodnými GOLD kartami. O výmene palivovej karty pred uplynutím jej platnosti vás budeme vopred informovať.


Áno, vaše platné existujúce karty s pôvodným vizuálom budú stále akceptované v celej akceptačnej sieti MOL Group kariet, v závislosti od typu palivovej karty, rovnako ako nové, či obnovené karty s novým vizuálom. Svoje existujúce karty môžete používať až do uplynutia ich platnosti alebo tak dlho, kým od nás nedostanete vaše obnovené karty s novým vyobrazením.


Nie je potrebná žiadna iniciatíva z vašej strany, my sa o všetko postaráme. Od augusta 2017 pri objednávaní nových kariet alebo pri štandardne obnovených kartách automaticky obdržíte karty s novým grafickým vyobrazením.

Následne v priebehu nadchádzajúceho časového obdobia skupina MOL zmení existujúce karty nezávisle od dátumu uplynutia ich platnosti, počnúc pôvodnými GOLD kartami. Výmena sa uskutoční automaticky, nové karty dostanete obvyklým spôsobom (poštou alebo osobne). O výmene palivovej karty pred uplynutím jej platnosti vás budeme vopred informovať.


Prijaté karty je potrebné aktivovať obvyklým spôsobom. Karty môžete aktivovať v Kartovom centre, e-mailom na palivovekarty@slovnaft.sk alebo faxom na +421-2-58 599 335.

Obnovené karty nemusia byť aktivované samostatne. Staré karty môžu byť použité najneskôr do konca mesiaca, v ktorom obdržíte obnovené karty. Ak sa po prvý raz použije už obnovená karta na čerpacej stanici, stará karta sa automaticky zablokuje.

Príklad: Ak ste obržali v októbri 2017 obnovenú kartu, akonáhle sa táto karta prvýkrát použije, pôvodná karta sa okamžite zablokuje. Ak sa obnovená karta nepoužije, pôvodná karta môže byť použitá do konca novembra 2017. Potom bude stará karta trvalo zablokovaná.


Za samotnú zmenu vizuálu kariet nemusíte platiť nič. Poplatok za kartu bude účtovaný tak, ako keby nedošlo k žiadnej zmene grafického vyobrazenia plastu, účtovaný bude len poplatok súvisiaci s obnovou kariet. V prípade objednania novej karty bude, tak ako to bolo predtým, účtovaný poplatok za kartu v zmysle článku 17. Všeobecných obchodných podmienok pre používanie MOL Group GOLD palivových kariet resp. pri MOL Group GIFT kartách podľa článku 14. Všeobecných obchodných podmienok pre používanie darčekových palivových MOL Group GIFT kariet SLOVAKIA.


Pre viac informácií o novom portfóliu MOL Group kariet sa môžete obrátiť na svojho obchodného zástupcu alebo na zákaznícku Biznis linku.

Podrobné informácie o typoch kariet a súvisiacich službách nájdete v príslušnom menu na našich webových stránkach.


Áno, stále si môžete kúpiť BLUE karty až po vyčerpania zásob na predajných miestach. BLUE karty budete môcť používať 3 roky od zakúpenia, bez akejkoľvek zmeny.

Postupne budú k dispozícii na čerpacích staniciach aj darčekové MOL Group GIFT karty s novým grafickým vyobrazením. Funkcionalita karty bude rovnako šikovná a prístupná k zákazníkom ako to bolo doposiaľ.


Nové karty si môžete objednať on-line v Karovom centre a nahradiť vaše aktuálne karty.