Medzinárodná MOL Group GOLD karta EUROPE

Široká regionálna akceptačná sieť, efektivita nákladov, bezpečnosť, kvalita a doplnkové služby. MOL Group GOLD karty EUROPE sú určené spoločnostiam, ktorých vozidlá jazdia do zahraničia a ktoré chcú využívať výhody odloženej splatnosti.

Naša medzinárodná palivová MOL Group GOLD karta EUROPE je akceptovaná na takmer 6 000 čerpacích staniciach:

 • v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Srbsku v sieti MOL,
 • na Slovensku v sieti Slovnaft,
 • v Českej republike na čerpacích staniciach MOL a Pap OIL,
 • v Chorvátsku na čerpacích staniciach Tifon a v celej sieti INA,
 • v Bosne a Hercegovine v sieti HoldINA a EnergoPetrol

a v našej partnerskej sieti:

 • v Poľsku na Uniwar Gorzicki – Slovnaft partner,
 • v Rakúsku na čerpacích staniciach MasterDiesl v St. Valentin a vo Viedni, na stanici Inntaler v Kufstein a na vybraných čerpacích staniciach Diesel24
 • na čerpacích staniciach TotalEnergie vo Francúszku, Nemecku, Belgicku, Luxembursku a v Holandsku.

Na stiahnutie

Obavijest o privatnosti


Geografické pokrytie

Jazdia vaše vozidlá aj do zahraničia?
Potom si vyberte MOL Group GOLD kartu EUROPE. Karty sú akceptované na takmer 6 000 čerpacích staniciach v 15 krajinách Európy, pričom akceptačná sieť sa neustále rozširuje. Na Slovensku je karta akceptovaná v najväčšej sieti čerpacích staníc SLOVNAFT. Značka SLOVNAFT je garanciou motorových palív špičkovej kvality a širokého sortimentu obchodného tovaru a služieb.


Platobné podmienky

Platobné podmienky

Medzinárodne akceptované MOL Group GOLD karty EUROPE vám poskytnú pohodlie odloženej platby aj mimo Slovenska a podporujú zdravé cash-flow vo vašej spoločnosti.

 • Priebežne môžete sledovať disponibilný zostatok pomocou Kartového centra. Kontaktujte nás, aby ste zistili viac o Kartovom centre.
 • Fakturačné obdobie a splatnosť sú definované v zmluve.
 • Ak si zvolíte medzinárodné pokrytie siete pre vašu kartu, môžete čerapať výhody v celej akceptačnej sieti MOL Group kariet.


Cenotvorba

Cenotvorba

Predvídateľnosť a transparentnosť
Natankujte lacnejšie bez zbytočných transakčných poplatkov s MOL Group GOLD kartami EUROPE. Naše ceny sú absolútne transparentné bez akýchkoľvek skrytých poplatkov. Podrobnosti o každej transakcii sú uvedené v prílohe faktúry a môžu byť tiež ľahko kontrolovateľné prostredníctvom Kartového centra.

Pre viac informácií nás kontaktujte!


Bezpečnosť

Bezpečnosť

Chcete bezpečne platiť za nákup pohonných hmôt? Chceli by ste rozhodnúť o rozsahu dostupných produktov? Chcete nastaviť odlišné možnosti nákupu služieb pre viacerých držiteľov kariet?
MOL Group GOLD karty poskytujú širokú škálu možností ovládania a individuálne riešenie nastavenia rôznych kariet pre poskytnutie najvyššej bezpečnosti.

Bezpečnostné vlastnosti každej MOL Group GOLD karty

 • Každá MOL Group GOLD karta má unikátny PIN kód, ktorý je generovaný v okamihu výroby. MOL Group GOLD karty sú zasielané v neaktívnom statuse a môžu byť aktivované len po oficiálnom potvrdení.
 • Všetky MOL Group GOLD karty sú on-line autorizované v rovnakom okamihu, kedy boli karty použité na termináli. Centrálny systém automaticky rozpozná nastavenia karty. V reálnom čase autorizácia zabezpečí ochranu pred zneužitím z hľadiska miesta, či rozsahu povolených produktov.
 • MOL Group GOLD karty poskytujú okamžité možnosti blokovania, pomocou ktorých možno odcudzenú alebo stratenú kartu blokovať do 1 hodiny po oznámení udalosti. Blokáciu karty možno vykonať on-line alebo prostredníctvom nášho non-stop zákazníckeho servisu.
 • Kreditný limit pre kartu možno nastaviť pre vybrané časové rámce: denný, týždenný, mesačný, štvrťročný a ročný. Kreditné limity definujú objem peňazí, ktorý môže byť zaplatený príslušnou kartou v danom časovom rámci. Môžete si teda vybrať, na aké časové obdobie si prajete nastaviť limit.

Rozsah oprávnení pre použitie karty
S MOL Group GOLD kartami môžete nastaviť oprávnenia pre používanie kariet na nákup motorových palív vo vašej spoločnosti. Môžete si vybrať karty na evidenčné číslo vozidla (EČV), garážové alebo barelové karty.

 • Karty na EČV - obmedzenie karty na EČV umožňuje používať karty na zaplatenie nákupu tovarov, ak sa EČV tankovaného vozidla zhoduje s EČV uvedenou na palivovej karte. Odporúčame zvoliť si túto možnosť, ak si prajete mať dosah na držiteľov kariet, ktorí tankujú a ich vozidlá.
 • Garážové karty - garážové MOL Group GOLD karty sa odporúčajú, ak vo vašej spoločnosti často meníte vozový park. Pri tomto riešení môže byť natankované do nádrží akéhokoľvek vozidla každým, kto pozná PIN kód, a je teda oprávnený zaplatiť kartou.
 • Barelové karty - barelové MOL Group GOLD karty sa odporúčajú, ak máte rôzne druhy aktív, ktoré treba natankovať. Tieto druhy kariet oprávňujú použiť kartu v prípade natankovania do akéhokoľvek vozidla alebo akýchkoľvek nádob na transport motorových palív. Každý, kto pozná PIN kód, je oprávnený zaplatiť palivovou kartou.

Zvoľte si produkt a rozsah služieb
Jednou z hlavných výhod MOL Group GOLD kariet je, že máte možnosť bezpečne a efektívne kontrolovať rozsah produktov, za ktoré môžete palivovou kartou zaplatiť. V objednávke kariet si môžete vybrať kategórie produktov, ktoré majú byť pre danú kartu k dispozícii. Môžete presne definovať rozsah výrobkov v každej tovarovej skupine nasledovne:

 • Motorové palivá: Môžete rozhodnúť, ktoré druhy palív sa môžu kúpiť s príslušnou kartou.
 • Služby: Môžete si vybrať medzi umývaním automobilov a ďalšími službami, ktoré sú na čerpacích staniciach k dispozícii.
 • Oleje a mazivá: Môžete ovplyvniť dostupný rozsah olejov a mazív.
 • Auto potreby a autokozmetika: Rozsah auto potrieb a autokozmetiky sa môže definovať individuálne pre každú kartu.
 • Ostatný tovar: Poskytuje možnosť nastaviť rozsah nákupu ostatných výrobkov, vrátane možnosti nastavenia platenia mýta.

Kontrola nastavenia kariet a nakupovaných výrobkov je riadená centrálnym systémom pri on-line autorizácii karty, čo eliminuje riziko zneužitia.
Bližie informácie a presnú charakteristiku produktov a rozsahu služieb nájdete tu: Tovarový kód


Faktúry

Faktúry

S MOL Group GOLD kartami dostanete vyúčtovanie v podobe plnohodnotného daňového dokladu, nepotrebujete zbierať doklady z čerpacích staníc. Okrem faktúry, ktorá obsahuje súhrn všetkých nákupov počas fakturačného obdobia, dostanete tiež prílohu, ktorá obsahuje podrobnosti o všetkých vašich transakciách. V prípade nákupov vo viacerých krajinách dostanete jednu súhrnnú faktúru za každú krajinu, v ktorej bol váš nákup uskutočnený. Všetky faktúry sú v plnom súlade s miestnymi predpismi o DPH a preto sa môžu použiť pre proces vratky DPH (v prípade krajín EÚ). Všetky tieto faktúry vám budú doručené v jednom balíku (jedna obálka) spolu so súhrnom, v ktorom nájdete zoznam faktúr spolu s informáciami dôležitými pre platbu. Tiež sa môžete rozhodnúť, či sa pridáte k nám a pomôžete nám chrániť naše prostredie vďaka elektronickej fakturácii alebo chcete dostávať papierové faktúry.

Frekvencia fakturácie a platobné podmienky sú prispôsobené na mieru vašej spoločnosti, konkrétne detaily sa definujú v zmluve na základe dohody medzi vašou spoločnosťou a našim obchodným zástupcom.
V našom on-line systéme manažmentu kariet - Kartovom centre máte prístup ku všetkým vašim faktúram, môžete filtrovať vaše transakcie a sledovať vaše nákupy prostredníctvom karty.

E-fakturácia
Ak by ste sa chceli pridať k nám a znížiť ekologické zaťaženie vašej spoločnosti, vyberte si elektronickú fakturáciu.
Paralelne s ochranou životného prostredia vaša spoločnosť môže udržať svoju efektivitu v účtovníctve. E-faktúry sú zasielané e-mailom v nasledujúci deň po fakturácii. Môžete si vybrať adresáta e-faktúr, ktorý môže byť modifikovaný podľa vašich preferencií. E-faktúry sú schopné byť plne vložené do procesu účtovníctva vašej spoločnosti. E-faktúry sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Máte zabezpečenú ich elektronickú archiváciu. Pre prihlásenie sa na e-fakturáciu nás kontaktujte.


Osobná starostlivosť

Osobná starostlivosť

Od prvého kroku s vami budú komunikovať špecializovaní profesionáli, ktorí vás budú sprevádzať na ceste k dosiahnutiu toho najlepšieho riešenia pre vašu spoločnosť. Kontaktné centrum a naši obchodní zástupcovia vám pomôžu objaviť všetky výhody používania MOL Group GOLD kariet a spoločne nájdete vhodné karty s požadovanými službami. Rovnako vám pomôžu pri uzatváraní zmlúv a objednávaní kariet. Vďaka osobnej starostlivosti poskytujeme podporu vašej firme na cestách po celej Európe. Či sa chcete stať našim zákazníkom alebo máte záujem zlepšiť a zefektívniť súčasné služby, neváhajte nás kontaktovať.


Objednávanie kariet

Objednávanie kariet

Po uzavretí zmluvy získate prístup do Kartového centra, kde si MOL Group GOLD karty môžete objednať a prispôsobiť. Po vyrobení budú tankovacie karty doručené poštou na adresu vašej firmy s možnosťou pridať viac požadovaných adries. Poskytujeme aj možnosť osobného prevzatia kariet prostredníctvom vášho obchodného zástupcu. Kartové centrum poskytuje ďalšie široké možnosti vzťahujúce sa k vašim MOL Group GOLD kartám.