Slovensko

Zistite viac o akceptačnej sieti MOL Group kariet

Cestujete do zahraničia? Potrebujete výhody a starostlivosť aj mimo svojej krajiny?

Akceptácia MOL Group GOLD kariet EUROPE je rozšírená do Západnej Európy vďaka spolupráci s TOTAL, jednou z najväčších olejárskych spoločností na svete.
MOL Group GOLD karta EUROPE je akceptovaná v súčasnej dobe na takmer 6 000 čerpacích staniciach, pričom sieť sa plynule rozširuje. Pokrytie máme v 15 krajinách - Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Rakúsko, Poľsko v regióne (1 800 MOL Group staníc) a v Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Luxembursku a Holandsku v Západnej Európe (4 000 TOTAL staníc). Preskúmajte možnosti MOL Group GOLD kariet postupne krajinu po krajine.

MOL Group GOLD karty s tuzemskou akceptáciou vám poslúžia v širokej akceptačnej sieti, ktorá ponúka mnohé služby a produkty najvyššej kvality.

Ak chcete svoju MOL Group GOLD kartu používať iba na Slovensku, vyberte si z našich tuzemských kariet:

Slovnaft s viac ako 250 čerpacími stanicami prevádzkuje najširšiu sieť na území Slovenskej republiky.

  • Z toho mnohé čerpacie stanice pozdĺž diaľnic a najčastejších tranzitných ciest ponúkajú špeciálne služby najmä pre medzinárodných prepravcov: rýchlo výdajné stojany, parkoviská pre kamióny, sprchy, reštaurácie, Wi-Fi pripojenie, bankomaty, zmenáreň.
  • K dispozícii sú rôzne typy pohonných hmôt najvyššej kvality, AdBlue, mazivá a auto chemikálie.
  • Značka SLOVNAFT je garanciou motorových palív špičkovej kvality a širokého sortimentu obchodného tovaru a služieb.
  • Slovenské mýto môžete zaplatiť s MOL Group GOLD kartami v režime na faktúru s odloženou splatnosťou (postpaid) alebo v režime platby vopred (prepaid) na všetkých distribučných miestach Skytoll. Distribučné miesta Skytoll sú taktiež na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft. Zistite viac o našich riešeniach pre platbu mýta na Slovensku tu.
  • Pre väčšie pohodlie a efektívnejšie plánovanie vašich ciest sú na vybraných čerpacích staniciach k dispozícii aj rakúske a české diaľničné známky.
  • Mapu s akceptačnými miestami MOL Group GOLD kariet na Slovensku nájdete v našom vyhľadávači čerpacích staníc.

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine

Palivová MOL Group GOLD karta EUROPE, SLOVAKIA, PREPAID - Vyobrazenie a údaje na karte

Preventívne opatrenia na čerpacích staniciach proti šíreniu koronavírusu

Palivová MOL Group GIFT karta - Vyobrazenie a údaje na karte


Prieskum spokojnosti zákazníkov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov týkajúce sa prieskumu trhu a prieskumu spokojnosti medzi veľkoobchodnými zákazníkmi


Objednávanie kariet a zmena kontaktných údajov

Produktove kody

Informačný formulár o Zákazníkovi_Formulár o zmene údajov Zákazníka

Záväzná objednávka palivových kariet

Formulár - Zasielanie elektronických faktúr


Všeobecné obchodné podmienky

- Všeobecné obchodné podmienky pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet 01.11.2020

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie zľavových palivových MOL Group PARTNER kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s._01.11.2018

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie darčekových palivových MOL Group GIFT kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s._01.11.2018

Všeobecné podmienky („VP“) pre služby refundácie DPH a spotrebnej dane vykonávané spoločnosťou NIKOSAX pre Zákazníkov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (SK, EN)


Truck sieť - Zoznamy čerpacích staníc so službami pre nákladnú dopravu

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladú prepravu - platné od 1.1.2016 a účinné od 1.2.2016

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Českej republike - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Chorvátsku - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Maďarsku - platný od 13.2.2018

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Rumunsku - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Slovinsku - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Srbsku - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Belgicku - platný od 12.2.2019

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Holandsku - platný od 12.2.2019

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Luxembursku - platný od 12.2.2019

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Nemecku - platný od 12.2.2019

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu vo Francúzsku - platný od 12.2.2019


Faktúry

- Aktuálne informácie o palivových kartách vo faktúrach

Manual zmena dizajnu faktur Odlozena splatnnost

Manual zmena dizajnu faktur Platba vopred

Manual zmena dizajnu faktur RED a zamestnanecka karta EUROPE EMPLOYEE