Slovensko

Vítame vás na všetkých čerpacích staniciach akceptujúcich palivové MOL Group karty v celom regióne

Cestujete do zahraničia? Potrebujete výhody a starostlivosť aj mimo krajiny?

Akceptácia MOL Group GOLD kariet EUROPE je rozšírená do Západnej Európy vďaka spolupráci s TotalEnergie, jednou z najväčších olejárskych spoločností na svete.

MOL Group GOLD karta EUROPE je akceptovaná v súčasnej dobe na takmer 6 000 čerpacích staniciach, pričom sieť sa plynule rozširuje. Pokrytie máme v 15 krajinách - Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Rakúsko, Poľsko v regióne (1 800 MOL Group staníc) a v Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Luxembursku a Holandsku v Západnej Európe (4 000 TotalEnergie staníc).

Preskúmajte možnosti MOL Group GOLD kariet postupne krajinu po krajine.

Ak chcete svoju MOL Group GOLD kartu používať iba na Slovensku, vyberte si z našich tuzemských kariet:

Slovnaft s viac ako 250 čerpacími stanicami prevádzkuje najširšiu sieť na území Slovenskej republiky.

  • Z toho mnohé čerpacie stanice pozdĺž diaľnic a najčastejších tranzitných ciest ponúkajú špeciálne služby najmä pre medzinárodných prepravcov: rýchlo výdajné stojany, parkoviská pre kamióny, sprchy, reštaurácie, Wi-Fi pripojenie, bankomaty, zmenáreň.
  • K dispozícii sú rôzne typy pohonných hmôt najvyššej kvality, AdBlue, mazivá a auto chemikálie.
  • Značka SLOVNAFT je garanciou motorových palív špičkovej kvality a širokého sortimentu obchodného tovaru a služieb.
  • Slovenské mýto môžete zaplatiť s MOL Group GOLD kartami v režime na faktúru s odloženou splatnosťou (postpaid) alebo v režime platby vopred (prepaid) na všetkých distribučných miestach Skytoll. Distribučné miesta Skytoll sú taktiež na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft. Zistite viac o našich riešeniach pre platbu mýta na Slovensku tu.
  • Pre väčšie pohodlie a efektívnejšie plánovanie vašich ciest sú na vybraných čerpacích staniciach k dispozícii aj rakúske a české diaľničné známky.
  • Mapu s akceptačnými miestami MOL Group GOLD kariet na Slovensku nájdete v našom vyhľadávači čerpacích staníc.

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine

Palivová MOL Group GOLD karta EUROPE, SLOVAKIA, PREPAID - Vyobrazenie a údaje na karte

Preventívne opatrenia na čerpacích staniciach proti šíreniu koronavírusu

Palivová MOL Group GIFT karta - Vyobrazenie a údaje na karte

- Pravidlá marketingovej akcie „30 rokov výhod s kartami“

Cenník pre službu HU-GO


Prieskum spokojnosti zákazníkov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov týkajúce sa prieskumu trhu a prieskumu spokojnosti medzi veľkoobchodnými zákazníkmi


Objednávanie kariet a zmena kontaktných údajov

Produktove kody

Informačný formulár o Zákazníkovi_Formulár o zmene údajov Zákazníka

Záväzná objednávka palivových kariet - XLS

Záväzná objednávka palivových kariet - PDF (max. 10 kariet)

Formulár - Zasielanie elektronických faktúr


Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet 01.07.2021

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet 01.11.2020

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie zľavových palivových MOL Group PARTNER kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s._01.11.2018

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie darčekových palivových MOL Group GIFT kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s._01.04.2021

Všeobecné podmienky („VP“) pre služby refundácie DPH a spotrebnej dane vykonávané spoločnosťou NIKOSAX pre Zákazníkov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (SK, EN)


Truck sieť - Zoznamy čerpacích staníc so službami pre nákladnú dopravu

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladú prepravu - platné od 1.1.2016 a účinné od 1.2.2016

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Českej republike - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Chorvátsku - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Maďarsku - platný od 13.2.2018

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Rumunsku - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Slovinsku - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Srbsku - platný od 1.6.2017

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Belgicku - platný od 12.2.2019

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Holandsku - platný od 12.2.2019

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Luxembursku - platný od 12.2.2019

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu v Nemecku - platný od 12.2.2019

Zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu vo Francúzsku - platný od 12.2.2019


Faktúry

Najdôležitejšie informácie o faktúrach

Aktuálne informácie o palivových kartách vo faktúrach

Odložená splatnosť - popis zoznamu faktúr, faktúry a prílohy

Platba vopred - popis zoznamu faktúr, faktúry a prílohy