Vratka DPH

Získejte zpět DPH a spotřební daň z vašich nákupů v zahraničí díky palivovým kartám MOL.

Vratka DPH je momentálně dostupná pro české, slovenské, maďarské a rumunské zákazníky.
Země, kde lze vrátit DPH / spotřební daň Země pouze s možností vratky DPH

Je pro vaši společnost důležitá efektivita vynaložených nákladů? Věděli jste, že můžete získat zpět DPH za své nákupy bez ohledu na to, zda jste si koupili palivo, motorový olej, služby, potraviny nebo cokoliv jiného? My vám s tím pomůžeme! Podívejte se na to, jaké příležitosti vám nabízejí palivové karty MOL pro vratky DPH a spotřební daně z vašich nákupů v zahraničí.

SVĚŘTE VRATKY DPH / SPOTŘEBNÍ DANĚ NÁM!

Pokud se vaše společnost věnuje mezinárodní přepravě osob/zboží, pak máte nárok na vrácení DPH z nákupů následujících služeb/zboží v zahraničí:

nafta / benzín

motorové oleje

náhradní díly / příslušenství

opravy / servis

mýtné

cestovní mapy

mytí kamionu

ubytování v hotelu

náklady na telefon / fax

náklady na telefon / fax

stravné

Podávat žádosti o vratky DPH po celé Evropě ale není nic jednoduchého. Bariérou může být už jazyk používaný v komunikaci s daňovými úřady a časová náročnost a složitost celého procesu znamená vysoké riziko chyb.

Pro partnery, kteří mají palivové karty MOL, máme profesionální řešení! Náš strategický partner (Nikosax) může požádat o vratky DPH a spotřební daně ve všech zemích EU a vybraných zemích mimo EU. Vratky DPH jsou možné ve 28 a vratky spotřební daně v 7 zemích.

Službu vratky DPH a spotřební daně poskytujeme nejenom v zemích, kde lze použít palivové karty MOL, ale v celé Evropské unii. Navíc se služba nevztahuje jenom na palivové karty MOL, ale na každý nákup v zahraničí, na který má vaše společnost fakturu*.

 • Nabídka produktů a služeb, na něž můžete uplatnit vratku DPH, se může v různých zemích lišit.

PROČ VRATKA DPH A SPOTŘEBNÍ DAŇ S NÁMI?

 • Získáte pro svůj proces vratky DPH / spotřební daně rychlé, profesionální řešení přizpůsobené na míru vašim potřebám.
 • Výrazně se sníží vaše administrativní zátěž i náklady.
 • Můžete snížit počet neúspěšných žádostí. Zabráníte lidským chybám, protože vrácení peněz vám garantujeme.
 • Vaše společnost se může dál soustředit na svou každodenní práci a zlepšit svou likviditu / financování.
 • Po vrácení DPH / spotřební daně se částka snížená o servisní poplatek objeví na firemním účtu palivových karet MOL.
 • Faktury za palivové karty MOL budou automaticky předány našemu strategickému partnerovi.
  • CO JE DOBRÉ VĚDĚT O VRATCE DPH

   • Dodavatel DPH může podat 4 žádosti za každé čtvrtletí nebo 1 roční.
   • Čtvrtletně je minimální částka pro vrácení peněz 400 € na zemi.
   • Je stanoven minimální poplatek za žádost, takže pokud je váš servisní poplatek na žádost nižší než tato částka, bude zaokrouhlen nahoru.
   • Pokud zákazník využíval služby jiného zprostředkovatele pro vratky DPH, musí poslat oznámení o ukončení spolupráce tomuto zprostředkovateli a kopii oznámení předat společnosti Nikosax.
   • Pokud si zákazník zvolil rychlejší vracení peněz, musí dosáhnout čtvrtletního minima pro danou zemi, aby finance získal (400 EUR).
   Aby společnost Nikosax mohla jménem zákazníka podat žádost, je nutné dosáhnout ročního minima.
   • O vrácení DPH z faktur z aktuálního roku je možné požádat až do konce 3. čtvrtletí dalšího roku.
   • Z faktur třetích stran máte nárok pouze na běžnou vratku a bude k nim účtován servisní poplatek navíc.
   • Faktury třetích stran je nutné poslat na adresu: NIKOSAX Polska Sp. z o.o.ul. Bonifraterska 17, PL – 00-203 Warszawa
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo zákaznický servis.

Nabízíme vám následující typy vratek:


 • Běžná vratka DPH, 4 čtvrtletní žádosti a 1 roční
 • Vratka DPH je jasný a transparentní proces u všech nákupů provedených v EU a ve vybraných zemích mimo EU bez ohledu na to, jestli jste platbu provedli MOL Group kartami nebo kterýmkoli jiným platebním prostředkem.
 • Pokud Vaše společnost používá běžný způsob vratky DPH, budou Vaše faktury související s MOL Group kartami automaticky přeposílány společnosti Nikosax.
 • Nikosax po obdržení dokumentace zahájí proces vratky DPH. Vaše společnost tedy už v této chvíli nemusí dělat žádné další kroky. Úřady během tohoto procesu zkontrolují platnost faktur podle právního rámce dané země, přičemž komunikaci s úřady zajišťuje společnost Nikosax.
 • Po schválení ze strany daňových úřadů země, kde se požaduje vratka DPH, obdržíte vrácenou částku na svůj MOL Group kartový účet. Částka bude automaticky snížena o poplatek za služby společnosti Nikosax. Není tedy nutné převádět peníze mezi Vámi a společností Nikosax.
 • Peníze, které Vám budou vráceny, se objeví na Vašem účtu v měně uvedené ve Vaší smlouvě, ve které pravidelně platíte své faktury související s MOL Group kartami.
 • V případě vratky DPH běžným způsobem může celý proces trvat několik měsíců v závislosti na konkrétních podmínkách dané země. Eliminuje se tak riziko povinnosti zpětné platby (které může nastat v případě rychle provedené vratky DPH s nedostatečnou předběžnou kontrolou).

 • Vratka DPH před podáním žádosti.
 • Vratka DPH v termínu splatnosti zajišťuje, že žádost o vrácení DPH bude pro Vaši společnost realizována čtvrtletně na základě faktur souvisejících s MOL Group kartami.
 • Faktury Vaší společnosti jsou automaticky přeposílány společnosti Nikosax. Společnost Nikosax zajistí komunikaci se všemi úřady a související administrativní úkony a vrácená částka bude převedena do 30 dnů po uzavření příslušného čtvrtletí daného roku.
 • Vratka DPH snížená o poplatek za tuto službu bude automaticky vyrovnána na Vaší následující faktuře související s používáním MOL Group karet.
 • Po schválení ze strany úřadů se peníze, které Vám budou vráceny, objeví na Vašem účtu v měně uvedené ve Vaší smlouvě, ve které pravidelně platíte své faktury související s používáním MOL Group karet.

 • Rychlý proces bez papírování a zdravé cash-flow - to poskytuje služba rychlé vratky DPH poskytovaná MOL Group kartami ve spolupráci s Nikosax.
 • Pokud Vaše společnost používá zrychlenou vratku DPH, jsou Vaše faktury související s používáním MOL Group karet automaticky přeposílány do společnosti Nikosax. Společnost Nikosax po obdržení faktur převede vrácenou DPH na Váš kartový účet do 10 dnů.
 • Vrácená DPH snížená o poplatek za tuto službu bude automaticky vyrovnána na Vaší následující faktuře související s používáním MOL Group karet. Celková doba realizace procesu je 10 dní + dny do vydání Vaší další faktury.

Vzhledem k místním předpisům je v současné době vrácení spotřební daně možné v Belgii, Francii, Itálii, Slovinsku a Maďarsku. Vráceno může být dané procento spotřební daně u zakoupené motorové nafty. Společnost Nikosax je schopna poskytnout Vaší firmě také tuto službu v souladu s předpisy konkrétní země.
Základní požadavky na vrácení spotřební daně jsou:

 • sídlo Vaší společnosti musí být v členském státě EU,
 • vozidlo, do kterého byla tankována motorová nafta, musí mít hmotnost nad 7,5 tuny nebo se jedná o autobus, který patří do kategorie vozidel M2 nebo M3,
 • nákup může být proveden pouze palivovými kartami vystavenými na registrační značku vozidla (SPZ).
  V závislosti na místních právních předpisech mohou existovat v jednotlivých zemích i další požadavky. S jejich vyřízením Vám pomůže přidělený obchodní zástupce.
  Pokud budou všechny požadavky splněny, má Vaše společnost právo na vrácení spotřební daně v příslušných zemích.
  Pokud nevyužíváte MOL GOLD karty označené SPZ, požádejte o ně v Kartovém centru.

 • Celý proces vrácení daně zařizuje s příslušnými úřady společnost Nikosax.
 • Po vrácení spotřební daně se částka snížená o poplatek za služby společnosti Nikosax objeví na Vašem kartovém účtu.
 • Peníze, které Vám budou vráceny, se objeví na Vašem účtu v měně uvedené ve Vaší smlouvě, ve které pravidelně platíte své faktury související s používáním MOL Group karet.