Vratka DPH

Spolupráce se společností Nikosax, jednou z vedoucích evropských firem v oblasti vratky DPH a spotřební daně.

Vratka DPH je momentálně dostupná pro české, slovenské, maďarské a rumunské zákazníky.

Představení

Je pro Vaši firmu důležitá efektivita nákladů? Chcete získat zpět DPH z nákupů bez ohledu na to, jestli jste nakupovali pohonné hmoty, nebo cokoli jiného? Objevte příležitosti v oblasti vratky DPH z nákupů v zahraničí, které Vám přináší MOL Group karty ve spolupráci se společností Nikosax.
S pomocí naší partnerské společnosti Nikosax Vám můžeme v Evropské unii a několika zemích mimo EU zajistit vrácení DPH a spotřební daně podle konkrétních možností jednotlivých zemí. Nikosax má v odvětví bohaté a dlouhodobé zkušenosti a přináší Vaší společnosti nabídku přesně na míru, na základě Vašich jedinečných potřeb, abyste mohli dosáhnout maximální hospodárnosti. Společně s Nikosax Vám zajistíme vratku DPH a spotřební daně nejenom v zemích, kde se dají používat MOL GOLD karty skupiny MOL. Pokrýváme totiž celou Evropskou unii. Naše služby navíc zahrnují nejenom nákupy prostřednictvím MOL GOLD karet Skupiny MOL, ale každý nákup v zahraničí, ke kterému má Vaše společnost fakturu.

Jak požádat o vratku DPH

Každý zákazník, který je držitelem MOL Group palivové karty a nakupuje v zahraničí, může využít služby společnosti Nikosax, a to dokonce i u nákupů, které neprovedl prostřednictvím MOL GOLD karty. Stačí, když nás budete kontaktovat prostřednictvím našeho online formuláře nebo se obrátíte na svého obchodního zástupce. Obchodní zástupce na základě Vaší poptávky připraví nabídku přímo na míru Vaší společnosti. Profesionální přístup společnosti Nikosax je zárukou transparentního a rychlého zpracování Vašich požadavků.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo zákaznický servis.

Nabízíme vám následující typy vratek:


 • Vratka DPH je jasný a transparentní proces u všech nákupů provedených v EU a ve vybraných zemích mimo EU bez ohledu na to, jestli jste platbu provedli MOL Group kartami nebo kterýmkoli jiným platebním prostředkem.
 • Pokud Vaše společnost používá běžný způsob vratky DPH, budou Vaše faktury související s MOL Group kartami automaticky přeposílány společnosti Nikosax.
 • Nikosax po obdržení dokumentace zahájí proces vratky DPH. Vaše společnost tedy už v této chvíli nemusí dělat žádné další kroky. Úřady během tohoto procesu zkontrolují platnost faktur podle právního rámce dané země, přičemž komunikaci s úřady zajišťuje společnost Nikosax.
 • Po schválení ze strany daňových úřadů země, kde se požaduje vratka DPH, obdržíte vrácenou částku na svůj MOL Group kartový účet. Částka bude automaticky snížena o poplatek za služby společnosti Nikosax. Není tedy nutné převádět peníze mezi Vámi a společností Nikosax.
 • Peníze, které Vám budou vráceny, se objeví na Vašem účtu v měně uvedené ve Vaší smlouvě, ve které pravidelně platíte své faktury související s MOL Group kartami.
 • V případě vratky DPH běžným způsobem může celý proces trvat několik měsíců v závislosti na konkrétních podmínkách dané země. Eliminuje se tak riziko povinnosti zpětné platby (které může nastat v případě rychle provedené vratky DPH s nedostatečnou předběžnou kontrolou).

 • Vratka DPH v termínu splatnosti zajišťuje, že žádost o vrácení DPH bude pro Vaši společnost realizována čtvrtletně na základě faktur souvisejících s MOL Group kartami.
 • Faktury Vaší společnosti jsou automaticky přeposílány společnosti Nikosax. Společnost Nikosax zajistí komunikaci se všemi úřady a související administrativní úkony a vrácená částka bude převedena do 30 dnů po uzavření příslušného čtvrtletí daného roku.
 • Vratka DPH snížená o poplatek za tuto službu bude automaticky vyrovnána na Vaší následující faktuře související s používáním MOL Group karet.
 • Po schválení ze strany úřadů se peníze, které Vám budou vráceny, objeví na Vašem účtu v měně uvedené ve Vaší smlouvě, ve které pravidelně platíte své faktury související s používáním MOL Group karet.

 • Rychlý proces bez papírování a zdravé cash-flow - to poskytuje služba rychlé vratky DPH poskytovaná MOL Group kartami ve spolupráci s Nikosax.
 • Pokud Vaše společnost používá zrychlenou vratku DPH, jsou Vaše faktury související s používáním MOL Group karet automaticky přeposílány do společnosti Nikosax. Společnost Nikosax po obdržení faktur převede vrácenou DPH na Váš kartový účet do 10 dnů.
 • Vrácená DPH snížená o poplatek za tuto službu bude automaticky vyrovnána na Vaší následující faktuře související s používáním MOL Group karet. Celková doba realizace procesu je 10 dní + dny do vydání Vaší další faktury.

Vzhledem k místním předpisům je v současné době vrácení spotřební daně možné v Belgii, Francii, Itálii, Slovinsku a Maďarsku. Vráceno může být dané procento spotřební daně u zakoupené motorové nafty. Společnost Nikosax je schopna poskytnout Vaší firmě také tuto službu v souladu s předpisy konkrétní země.
Základní požadavky na vrácení spotřební daně jsou:

 • sídlo Vaší společnosti musí být v členském státě EU,
 • vozidlo, do kterého byla tankována motorová nafta, musí mít hmotnost nad 7,5 tuny nebo se jedná o autobus, který patří do kategorie vozidel M2 nebo M3,
 • nákup může být proveden pouze palivovými kartami vystavenými na registrační značku vozidla (SPZ).
  V závislosti na místních právních předpisech mohou existovat v jednotlivých zemích i další požadavky. S jejich vyřízením Vám pomůže přidělený obchodní zástupce.
  Pokud budou všechny požadavky splněny, má Vaše společnost právo na vrácení spotřební daně v příslušných zemích.
  Pokud nevyužíváte MOL GOLD karty označené SPZ, požádejte o ně v Kartovém centru.

 • Celý proces vrácení daně zařizuje s příslušnými úřady společnost Nikosax.
 • Po vrácení spotřební daně se částka snížená o poplatek za služby společnosti Nikosax objeví na Vašem kartovém účtu.
 • Peníze, které Vám budou vráceny, se objeví na Vašem účtu v měně uvedené ve Vaší smlouvě, ve které pravidelně platíte své faktury související s používáním MOL Group karet.