Česká republika

Mýtné v České republice můžete platit MOL GOLD kartou nebo standardní kartou INA.

Úhrada mýtného prostřednictvím elektronického systému mýtného je povinná u motorových vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny. Další informace o povinnostech úhrady mýtného v České republice najdete na webových stránkách mytocz.eu.

Mýtné lze platit dvěma způsoby:
  • Režim následné platby (post-paid mode): Pokud jsou Vaše vozidla na cestě pravidelně a jezdí často po zpoplatněných českých silnicích, je pro Vás řešením zvolit pro placení mýtného režim následné platby. V takovém případě je nutné uzavřít smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic v České republice. Váš obchodní zástupce Vám v případě zájmu pomůže při uzavírání smlouvy o používání silnic a smlouvy o poskytnutí palubní jednotky (OBU). Výše hrazeného mýtného je neomezená a je uvedena do souladu s úvěrovým limitem a limitními částkami nastavenými na Vaší kartě.
  • Předplacený režim (pre-paid mode): Pokud Vaše vozidla jezdí po českých cestách příležitostně, doporučujeme používat předplacené tikety. Pro registraci vozidla do systému pro platby předem je nutné vyplnit jednoduchý registrační formulář, který je k dispozici v kterémkoli distribučním a kontaktním místě. Poté je nutné pořídit si palubní jednotku (OBU), za kterou je třeba složit kauci ve výši 1550 Kč. Kauci lze uhradit MOL GOLD kartou. OBU je možné dobíjet prostřednictvím MOL GOLD karet na více než 280 kontaktních a distribučních místech v celé České republice, včetně vybraných akceptačních stanic MOL a Pap Oil. Přesný seznam prodejních míst pro platby mýtného najdete zde.
DPH u mýtného

Česká republika mýtné nezatěžuje DPH.

Daňové doklady

Pokud uhradíte české mýtné prostřednictvím MOL GOLD karty, obdržíte daňový doklad od Ředitelství silnic a dálnic v České republice. Vaše mýtné transakce v České republice budou uvedeny na samostatném dokumentu a budou Vám zaslány společně s fakturou za ostatní nákupy palivovými kartami MOL.

Fakturační období

Mýtné placené MOL GOLD kartou bude fakturováno stejně jako Vaše nákupy pohonných hmot v souladu s Vaší konkrétní smlouvou, přičemž obojí bude zahrnuto do jedné faktury.

Kontaktujte nás!

Stáhnout

Seznam všech čerpacích stanic ve vybrané zemi