Představení - MOL GOLD CZECH REPUBLIC

Bezpečnost, efektivita nákladů a kvalita pro firemní zákazníky. To poskytuje MOL GOLD CZECH REPUBLIC karta v České republice společnostem, které realizují své cesty v České republice, chtějí snadno a účinně kontrolovat náklady a používat přitom vysoce kvalitní paliva. Základní prvky MOL GOLD CZECH REPUBLIC karty jsou stejné jako u MOL GOLD EUROPE karty. Portfolio palivové karty své společnosti můžete uzpůsobit svým potřebám a vybrat si pro různá vozidla nebo uživatele karty, které jsou akceptovány mezinárodně i v tuzemsku.

Komu je karta určená?

MOL GOLD CZECH REPUBLIC palivová karta je určená pro společnosti, které chtějí:

 • využívat jak pohodlné, jednoduché a bezpečné řešení k nákupům pohonných hmot, tak služby související se služebními cestami;
 • používat kartu bezpečně a mít své nákupy pod kontrolou;
 • využívat jednu z nejrozsáhlejších sítí čerpacích stanic v České republice
 • tankovat do svých vozidel kvalitní pohonné hmoty.

Geografické pokrytí

Pohybují se vaše vozidla v České republice?
Zvolte tuzemskou MOL GOLD CZECH REPUBLIC kartu, která je akceptována na čerpacích stanicích v Česku. Pokud si vyberete naši tuzemskou kartu, nemusíte mít obavy související s případnými nákupy v zahraničí. Zaručujeme, že tuzemská MOL GOLD CZECH REPUBLIC karta bude akceptována pouze ve Vaší smluvní zemi.


Možnosti platby

Možnosti platby

Mezinárodně akceptovaná GOLD karta vám zaručuje možnost odložené platby v České republice a napomáhá zdravému cash-flow vaší společnosti. Prozkoumejte možnosti tuzemské GOLD karty.

 • Ve fázi uzavírání smlouvy bude vyčíslen úvěrový limit pro účet Vaší společnosti
 • Dostupný zůstatek na účtu můžete průběžně sledovat prostřednictvím Kartového centra. Pokud se chcete o Kartovém centru dozvědět víc, kontaktujte nás prosím.
 • S tuzemskou GOLD kartou budete lépe předvídat své výdaje, protože fakturační období a splatnost budou stanoveny ve Vaší smlouvě, můžete tak lépe pracovat s Vaším cash-flow.
 • Pokud preferujete možnost tankování v celé naší akceptační síti v Evropě, podívejte se na naši nabídku karty MOL GOLD EUROPE, která je akceptována na více než 3 600 čerpacích stanicích v Evropě. (odkaz na bod nabídky sítě)


Ceny

Ceny

Předvídatelnost, transparentnost
Doplňujte pohonné hmoty levněji bez zbytečných transakčních poplatků s tuzemskou MOL GOLD CZECH REPUBLIC kartou. Tato karta vždy poskytuje zákazníkům výhodu příznivých cen, které jsou přesně přizpůsobeny jejich potřebám a preferencím. Naše ceny jsou stanoveny naprosto transparentně a bez dalších skrytých poplatků. Podrobnosti o každé transakci jsou uvedeny v příloze faktury a je také možné je snadno kontrolovat prostřednictvím Kartového centra.

 • Pokud budete potřebovat jakékoli další informace, kontaktujte nás prosím!


Bezpečnost

Bezpečnost

Potřebujete za své nákupy pohonných hmot platit bezpečným způsobem? Chcete mít kontrolu nad rozsahem dostupných produktů? Chcete nastavit, jaké zboží nebo služby mohou jednotliví držitelé karet nakupovat?
MOL GOLD karty nabízejí širokou škálu možností regulace a individuální řešení u každé jednotlivé karty pro dosažení maximální bezpečnosti.

Bezpečnostní prvky každé GOLD karty Skupiny MOL

 • Každá MOL GOLD karta má svůj unikátní PIN kód, který je vygenerován v okamžiku její výroby. Výroba a doručení karty a PIN kódu se provádí v uzavřeném systému a nemůže tak dojít k jejich zneužití. MOL GOLD karty se příjemci zasílají neaktivní a lze je aktivovat pouze po oficiálním potvrzení jejich převzetí.
 • Všechny MOL GOLD karty se autorizují online ve stejný okamžik, kdy je karta protažena čtecím zařízením na terminálu. Centrální systém automaticky rozpozná nastavení karty. Autorizace v reálném čase je zárukou, že nemůže dojít k žádným podvodům při používání karet.
 • MOL GOLD karty je možné v případě potřeby okamžitě zablokovat. Díky tomu je možné zcizené a ztracené karty zablokovat okamžitě online nebo prostřednictvím našeho nepřetržitého zákaznického servisu, kde Vaši kartu zablokují nejpozději do 1 hodiny od oznámení.
 • Limity nákupu lze nastavit u jednotlivých karet zvlášť pro vybrané časové období: denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Tyto limity definují peněžní částky, které lze v daném časovém rámci uhradit příslušnou kartou. Můžete si také vybrat časové období, pro které chcete limit nastavit.

Definování osob oprávněných k použití karty
U MOL GOLD karet můžete regulovat škálu osob, které jsou oprávněny použít karty Vaší společnosti. Můžete si vybrat mezi kartou označenou registrační značkou vozidla (SPZ) a kartami typu GARAGE nebo BARREL.

 • Nejvyšší kontrolu poskytuje označení karty SPZ. Doporučujeme tuto možnost v případě, že chcete mít možnost detailně sledovat transakce držitelů karet a vozidel, do kterých tankují. Při tomto řešení bude karta akceptována pouze tehdy, pokud se SPZ vozidla, do kterého se doplňují pohonné hmoty, shoduje s SPZ uvedenou na MOL GOLD kartě. Bezpečnostní kontrolu provádí obsluha čerpací stanice, která má právo použití karty odmítnout, pokud zjistí neshodu.
 • MOL GOLD karty označené „GARAGE“ se doporučují, pokud Vaše společnost často mění vozidla. S tímto řešením je možné tankovat pohonné hmoty do jakéhokoli vozidla a oprávnění platit takovou kartou má kdokoli, kdo zná PIN kód.
 • MOL GOLD karty označené „BARREL“ se doporučují, pokud chcete tankovat pohonné hmoty do různých prostředků, zařízení nebo nádob. Použití tohoto typu karty je schváleno v případě, kdy se tankují pohonné hmoty do jakéhokoli vozidla, nádoby nebo nádrže. Touto kartou může platit kdokoli, kdo zná PIN kód.

Rozsah použití MOL GOLD karty
Jednou z hlavních výhod pro držitele MOL GOLD karty je možnost bezpečně a účinně regulovat škálu produktů, za které lze kartami platit. Při objednávání karty si budete moci zvolit kategorie produktů, které chcete dát u Vaší karty k dispozici. V každé skupině produktů je dále možné definovat jejich přesný rozsah:

 • pohonné hmoty: můžete se rozhodnout, které typy pohonných hmot bude povoleno s příslušnou kartou nakupovat;
 • služby: výběr mezi mytím automobilů a jinými službami dostupnými na čerpacích stanicích;
 • oleje a maziva: můžete regulovat rozsah olejů a maziv, které bude možné prostřednictvím karty nakoupit;
 • péče o vozidlo a autokosmetika: u každé jednotlivé karty je možné určit specifickou škálu produktů pro péči o vozidlo a autokosmetiku;
 • produkty prodávané v prodejně čerpací stanice: je možné nastavit škálu produktů, které bude možné nakoupit prostřednictvím karty v prodejně, včetně úhrady dálničních známek a mýtného.
  Kontrola nastavení karty a zakoupených produktů bude prováděna centrálním systémem při online autorizaci, čímž se eliminuje riziko podvodů.


Fakturace

Fakturace

Jako držitelé MOL GOLD karet budete dostávat faktury se všemi náležitostmi nezbytnými pro plátce DPH, které splňují veškeré daňové požadavky, nebudete tedy muset shromažďovat účtenky z čerpacích stanic. Kromě faktury, která obsahuje souhrn všech nákupů za fakturační období, obdržíte také přílohu s podrobnými údaji o všech Vašich transakcích. Můžete se také rozhodnout, jestli využijete elektronickou fakturaci, nebo dáte přednost zasílání papírových faktur.

Četnost vystavování faktur a platební podmínky lze přizpůsobit na míru Vaší společnosti. Konkrétní podrobné údaje budou definovány ve Vaší smlouvě na základě dohody mezi Vaší společností a obchodním zástupcem společnosti MOL Česká republika, s. r. o.
Pomocí našeho online systému pro správu karet, Kartového centra, můžete přistupovat ke všem Vašim fakturám, filtrovat transakce a sledovat nákupy u Vašich karet.

Elektronická fakturace

Pokud stejně jako my preferujete přátelský a šetrný přístup k životnímu prostředí, zvolte si elektronickou fakturaci. Když nebudeme používat papír a poštovní doručování zásilek, chráníme tak stromy, šetříme vodu a zároveň snižujeme emise CO2.
Vaše společnost tak navíc zvýší efektivitu svého účetnictví. Elektronické faktury jsou zasílány elektronickou poštou v den fakturace. Můžete si zvolit příjemce e-faktur, které lze měnit podle Vašich preferencí. Elektronické faktury splňují veškeré daňové ​​požadavky, můžete je tedy bez obav zaúčtovat jako plnohodnotný doklad ve Vašem účetnictví. Pravost elektronických faktur je ověřena časovým razítkem a elektronickým podpisem. Je zajištěna jejich archivace a uložení. Pokud chcete požádat o elektronickou fakturu, kontaktujte nás, nebo si fakturu vyhledejte pod Vaším účtem v Kartovém centru.


Zákaznický servis

Zákaznický servis

Od samého začátku Vám bude k dispozici náš odborník, který s Vámi najde to nejlepší řešení pro Vaši společnost. Zákaznický servis a obchodní zástupci společnosti MOL Česká republika Vám pomohou objevit výhody využívání MOL Group palivových karet a vybrat správné karty a potřebné služby. Stejně tak Vám budou k dispozici při uzavírání smlouvy a objednávání karet. Zajistíme Vám podporu při Vašich cestách po České republice a při používání MOL GOLD karet. Kontaktujte nás a udělejte tak první krok směrem k MOL Group palivovým kartám!


Objednávání karet

Objednávání karet

Po úspěšném uzavření smlouvy dostáváte také možnost registrovat se do našeho nového online Kartového centra. Po registraci obdržíte unikátní oprávnění k přístupu do Kartového centra, kde můžete spravovat své objednávky a upravovat vlastnosti Vašich MOL GOLD karet. Palivové karty budou po vyhotovení doručeny poštou na adresu Vaší společnosti, případně na adresu, kterou uvedete jako korespondenční. Nabízíme také možnost karty převzít osobně.