Představení - MOL GOLD EUROPE

Rozsáhlá regionální akceptační síť, efektivita nákladů, bezpečnost a široká nabídka doplňkových služeb. To vše může palivová karta MOL GOLD EUROPE poskytnout společnostem s mezinárodním působením a pomoci jim dosáhnout vyšší hospodárnosti v oblasti nákladů spojených s mobilitou.

Naše mezinárodní MOL GOLD palivové karty jsou akceptovány na více než 6 000 čerpacích stanicích:

 • v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Srbsku na čerpacích stanicích MOL,
 • na Slovensku na čerpacích stanicích Slovnaft,
 • v České republice na čerpacích stanicích MOL a Pap Oil
 • v Chorvatsku na čerpacích stanicích Tifon a v síti INA,
 • v Bosně a Hercegovině v sítích HoldINA a EnergoPetrol,

... a v naší partnerské síti:

 • v Polsku na Uniwar Gorzycki – Slovnaft partner,
 • v Rakousku na St. valentin MasterDiesel, Kufstein Inntaler a na vybraných čerpacích stanicích Diesel24,
 • na čerpacích stanicích TotalEnergie v Německu, Francii, Belgii, Lucembursku a Nizozemí.

Možnosti platby

Možnosti platby

Mezinárodně akceptovaná MOL GOLD EUROPE palivová karta přináší výhody v podobě odložené platby i mimo Českou republiku a podporuje zdravý cash-flow Vaší společnosti. Podívejte se na možnosti karty MOL GOLD EUROPE:

 • Ve fázi uzavírání smlouvy bude vyčíslen úvěrový limit pro účet Vaší společnosti.
 • Dostupný zůstatek na účtu můžete průběžně sledovat prostřednictvím Kartového centra. Pokud se chcete o Kartovém centru dozvědět víc, kontaktujte nás prosím.
 • S MOL GOLD EUROPE kartou budete lépe předvídat Vaše výdaje, protože fakturační období a splatnost budou stanoveny ve Vaší smlouvě, můžete tak lépe pracovat s Vaším cash-flow.
 • Pokud preferujete možnost tankovat pouze na území České republiky, podívejte se na naši nabídku karty MOL GOLD CZECH REPUBLIC, která je akceptovaná na více než 300 čerpacích stanicích v České republice.


Ceny

Ceny

Předvídatelnost, transparentnost
Doplňujte pohonné hmoty levněji bez zbytečných transakčních poplatků s MOL GOLD EUROPE kartou. S kartou Skupiny MOL mají zákazníci vždy zajištěny výhody v podobě příznivých cen, které jsou přesně přizpůsobeny jejich potřebám a preferencím. Naše ceny jsou stanoveny naprosto transparentně a bez jakýchkoli skrytých poplatků. Podrobnosti o každé transakci jsou uvedeny v příloze faktury a je také možné je snadno kontrolovat prostřednictvím Kartového centra. U zahraničních transakcí se uplatňuje velmi příznivý směnný kurz.

 • Pokud budete potřebovat jakékoli další informace, kontaktujte nás prosím!


Bezpečnost

Bezpečnost

Potřebujete za své nákupy pohonných hmot platit bezpečným způsobem? Chcete mít kontrolu nad rozsahem dostupných produktů? Chcete nastavit, jaké zboží nebo služby mohou jednotliví držitelé karet nakupovat?
MOL GOLD EUROPE karty nabízejí širokou škálu možností regulace a individuálních řešení u každé jednotlivé karty pro dosažení maximální bezpečnosti.

Bezpečnostní prvky každé GOLD karty Skupiny MOL

 • Každá MOL GOLD karta má svůj unikátní PIN kód, který je vygenerován v okamžiku její výroby. Výroba a doručení karty a PIN kódu se provádí v uzavřeném systému a nemůže tak dojít k jejich zneužití. MOL GOLD karty se příjemci zasílají neaktivní a lze je aktivovat pouze po oficiálním potvrzení jejich převzetí.
 • Všechny MOL GOLD karty se autorizují online, a to ve stejný okamžik, kdy je karta protažena čtecím zařízením na terminálu. Centrální systém automaticky rozpozná nastavení karty. Autorizace v reálném čase je zárukou, že nemůže dojít k žádným podvodům při používání karet.
 • MOL GOLD karty je možné v případě potřeby okamžitě zablokovat. Díky tomu je možné odcizené a ztracené karty zablokovat online nebo prostřednictvím našeho nepřetržitého zákaznického servisu, kde Vaši kartu zablokují nejpozději do 1 hodiny od oznámení.
 • Limity nákupu lze nastavit u každé jednotlivé karty zvlášť pro vybrané časové období: denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Tyto limity definují peněžní částky, které lze v daném časovém rámci uhradit příslušnou kartou. Můžete si také vybrat časové období, pro které chcete limit nastavit.

Definování osob oprávněných k použití karty
U MOL GOLD karet můžete regulovat škálu osob, které jsou oprávněny použít karty Vaší společnosti. Můžete si vybrat mezi kartou označenou registrační značkou vozidla (SPZ) a kartami typu GARAGE nebo BARREL.

 • Nejvyšší míru kontroly poskytuje označení karty SPZ. Doporučujeme tuto možnost v případě, že chcete mít možnost detailně sledovat transakce držitelů karet a vozidel, do kterých tankují. Při tomto řešení bude karta akceptována pouze tehdy, pokud se SPZ vozidla, do kterého se doplňují pohonné hmoty, shoduje s SPZ uvedenou na MOL GOLD kartě. Bezpečnostní kontrolu provádí obsluha čerpací stanice, která má právo použití karty odmítnout, pokud zjistí neshodu.
 • MOL GOLD karty označené „GARAGE“ se doporučují, pokud Vaše společnost často mění vozidla. S tímto řešením je možné tankovat pohonné hmoty do jakéhokoli vozidla a oprávnění platit takovou kartou má kdokoli, kdo zná PIN kód.
 • MOL GOLD karty označené „BARREL“ se doporučují, pokud chcete tankovat pohonné hmoty do různých prostředků, zařízení nebo nádob. Použití tohoto typu karty je schváleno v případě, kdy se tankují pohonné hmoty do jakéhokoli vozidla, nádoby nebo nádrže. Touto kartou může platit kdokoli, kdo zná PIN kód.

Rozsah použití MOL GOLD karty
Jednou z hlavních výhod pro držitele MOL GOLD karty je možnost bezpečně a účinně regulovat škálu produktů, za které lze kartami platit. Při objednávání karty si budete moci zvolit kategorie produktů, které chcete dát u Vaší karty k dispozici. V každé skupině produktů je dále možné definovat jejich přesný rozsah:

 • pohonné hmoty: můžete se rozhodnout, které typy pohonných hmot bude povoleno s příslušnou kartou nakupovat;
 • služby: výběr mezi mytím automobilů a jinými službami dostupnými na čerpacích stanicích;
 • oleje a maziva: můžete regulovat rozsah olejů a maziv, které bude možné prostřednictvím karty nakoupit;
 • péče o vozidlo a autokosmetika: u každé jednotlivé karty je možné určit specifickou škálu produktů pro péči o vozidlo a autokosmetiku;
 • produkty prodávané v prodejně čerpací stanice: je možné nastavit škálu produktů, které bude možné nakoupit prostřednictvím karty v prodejně, včetně úhrady dálničních známek a mýtného.
  Kontrola nastavení karty a zakoupených produktů bude prováděna centrálním systémem při online autorizaci, čímž se eliminuje riziko podvodů.


Fakturace

Fakturace

Jako držitelé MOL GOLD karet budete jako plátce DPH dostávat faktury se všemi náležitostmi, které splňují veškeré daňové požadavky, nebudete tedy muset shromažďovat účtenky z čerpacích stanic. Kromě faktury, která obsahuje souhrn všech nákupů za fakturační období, obdržíte také přílohu s podrobnými údaji o všech Vašich transakcích. V případě nákupů ve více zemích dostanete jednu souhrnnou fakturu za každou zemi, ve které byl Váš nákup uskutečněn. Všechny faktury jsou plně v souladu s místními daňovými předpisy, a mohou být proto použity pro vratku DPH (v případě zemí EU). Všechny tyto faktury Vám budou doručeny najednou (v jedné obálce) společně se souhrnnou listinou, kde najdete přehledný seznam faktur spolu s informacemi důležitými pro platbu. Můžete se také rozhodnout, jestli využijete elektronickou fakturaci, nebo dáte přednost zasílání papírových faktur.

Četnost vystavování faktur a platební podmínky lze přizpůsobit na míru Vaší společnosti. Konkrétní podrobné údaje budou definovány ve Vaší smlouvě na základě dohody mezi Vaší společností a obchodním zástupcem společnosti MOL Česká republika, s. r. o.
Pomocí našeho online systému správy karet, Kartového centra, můžete přistupovat ke všem Vašim fakturám, filtrovat transakce a sledovat nákupy.

Elektronická fakturace
Pokud stejně jako my preferujete přátelský a šetrný přístup k životnímu prostředí, zvolte si elektronickou fakturaci. Když nebudeme používat papír a poštovní doručování zásilek, chráníme tak stromy, šetříme vodu a zároveň snižujeme emise CO2.
Vaše společnost si tak navíc zvýší efektivitu svého účetnictví. Elektronické faktury jsou zasílány elektronickou poštou v den fakturace. Můžete si zvolit příjemce e-faktur, které lze měnit podle Vašich preferencí. Elektronické faktury splňují veškeré daňové ​​požadavky, můžete je tedy bez obav zaúčtovat do Vašeho účetnictví jako plnohodnotný doklad. Pravost elektronických faktur je ověřena časovým razítkem a elektronickým podpisem. Je zajištěna jejich archivace a uložení. Pokud chcete požádat o elektronickou fakturu, kontaktujte nás nebo si fakturu vyhledejte ve svém účtu v Kartovém centru.


Zákaznický servis

Zákaznický servis

Od samého začátku Vám bude k dispozici náš odborník, který s Vámi najde to nejlepší řešení pro Vaši společnost. Zákaznický servis a obchodní zástupci společnosti MOL Česká republika Vám pomohou objevit výhody využívání MOL Group palivových karet a vybrat správné karty a potřebné služby. Stejně tak Vám budou k dispozici při uzavírání smlouvy a objednávání karet. Zajistíme Vám podporu při cestách po Evropě a používání MOL GOLD karet. Kontaktujte nás a udělejte tak první krok směrem k MOL Group palivovým kartám!


Objednávání karet

Objednávání karet

Po úspěšném uzavření smlouvy získáte také možnost registrovat se do našeho nového online Kartového centra. Po registraci obdržíte unikátní oprávnění k přístupu do Kartového centra, kde můžete spravovat své objednávky a upravovat vlastnosti Vašich MOL GOLD karet. Palivové karty budou po vyhotovení doručeny poštou na adresu Vaší společnosti, případně na adresu, kterou uvedete jako korespondenční. Nabízíme také možnost karty převzít osobně.