Prepaid HU-GO cestarina

Mađarsku cestarinu možete platiti MOL Group Gold karticom ili INA Standard karticom.

Plaćanje cestarine unaprijed moguće je na dva načina:
  • Karta za cestarinu: ukoliko koristite vozilo za povremeno putovanje mađarskim putevima, predlažemo korištenje karte za putarinu koja se plaća unaprijed. Prepaid karte mogu se koristiti za ona putovanja koja planirate unaprijed. Karte se mogu kupiti prije ulaza na put sa naplatom cestarine. Karte imaju rok važenja dva kalendarska dana od dana kupovine i mogu se kupiti maksimalno 30 dana prije putovanja. One karte koje se kupuju na dan korištenja važe do kraja sljedećeg dana.
    Možete kupiti karte za relaciju:
    ~ na više od 100 MOL prodajnih mjesta, gde smo smjestili i kioske za planiranje ruta i za štampanje karata sa bar-kodom. Karte se mogu platiti MOL Group Gold karticom, gotovinom ili bankovnom karticom.
    ~ On-line na hu-go.hu sajtu. Možete planirati vašu rutu on-line i unijeti osnovne potrebne podatke. Nakon registracije on-line, odmah možete platiti cestarinu na našim MOL prodajnim mestima, dok se plaćanje može obaviti i putem bankovnog transfera. Molimo vas da imate u vidu da se za potvrdu plaćanja putem banke može čekati više dana.
  • Uređaj za elektronsku naplatu cestarine OBU (On-board unit): ukoliko se vozila redovno i često kreću mađarskim putevima na kojima se plaća cestarina, savršena opcija za plaćanje cestarine je OBU uređaj. OBU uređaj evidentira naplatu cestarine na osnovu stvarno pređenog puta. Potrebno je da se registrujete i ugovorite uslugu putem hu-go.hu, web stranica Mađarskih auto-puteva (Hungarian State Motorway Administration Company (NÚSZ)). Tokom ovog procesa biće vam dodijeljen jedinstveni račun. Potrebno je dopuniti ovaj račun i sa plaćanjem unaprijed možete kupiti vaš OBU uređaj (on-board unit). Dopuna se može obaviti vašom MOL Group Gold karticom na našim MOL prodajnim mestima. OBU uređaj se može kupiti na određenim MOL prodajnim mestima.
  • Mađarska cestarina može se platiti na pojedinim MOL servisnim stanicama u Srbiji i Rumuniji.

PDV na cestarinu

Mađarska putarina uključuje PDV.

Poreska dokumentacija

Ukoliko plaćate mađarsku cestarinu MOL Group Gold karticama poreski račun dobićete od MOL-a.

Period fakturisanja

Putarina plaćena MOL Group Gold karticama biće fakturirana isto kada i kupovina goriva, u skladu sa ugovornim uslovima i uključena na isti paket računa.


Kontaktirajte nas!

Preuzimanja

Spisak prodajnih mjesta unutar odabrane države